Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretarz Redakcji

 1. Dr Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Rada Naukowa

 1. Doc. Katarina Fichnova, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Słowacja
 2. Prof. Bernard Garaj, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Słowacja
 3. Prof. Algirdas Gaižutis, Litewska Akademia Nauk, Litwa
 4. Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński
 5. Doc. Irena Masojć, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Litwa
 6. Doc. Jana Raclavska, Uniwersytet w Ostrawie, Czechy
 7. Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 8. Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński

Kolegium Recenzentów

 1. Dr hab. Henryk Czubała, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 2. Prof. dr hab. Bolesław Faron, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 3. Doc. Katarina Fichnova, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Słowacja
 4. Dr hab. Barbara Lena Gierszewska, Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach
 5. Prof. dr hab. Zbigniew Pasek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 6. Dr hab. Katarzyna Skowronek, Polska Akademia Nauk
 7. Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński
 8. Dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski
 9. Dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.