Proza żołnierska I wojny światowej i jej «re-kreacje» w "Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza

Jacek Rozmus

Abstrakt


World War I soldier’s prose and its «re-creation» in Andrzej Kuśniewicz’s Lekcja martwego języka

Polish prose of the First World War is mostly associated with the Polish Legions. Agnieszka Prószyńska has established that works showing battles of the Polish Legions and other national volunteer formations have similar qualities, so they can be considered a separate genre of literature. Narration specifications, motives and axiological context that demonstrate genological specificity of the Legions-oriented prose, are also visible in works written by Poles who were fighting on the frontlines as soldiers of regular armies. That is why introducing the concept of “Soldier’s Prose of the World War I” is reasonable. Andrzej Kuśniewicz’s novel Lekcja martwego języka (Lesson of a Dead Language) includes many motives from soldier’s literature. The most characteristic are: railway, soldier, child, and landscape destroyed by war. These motives are developed in Kuśniewicz’s prose by the adaptation laws, described by Iwona Puchalska as «re-creation».


Słowa kluczowe


proza żołnierska I wojny światowej 1914–1918, proza Andrzeja Kuśniewicza, monarchia Austro-Węgierska, Galicja, autobiografia, «re-kreacja», soldier’s prose of World War 1914–1918, Andrzej Kuśniewicz, railway, Austro-Hungarian monarchy, Galicia, autobiogra

Bibliografia


Berger K. (1930), Na Podgorze. Garść wspomnień z frontu włoskiego, Cieszyn.

Bieder E. (1915), Nasi pod Kraśnikiem, Kraków.

Creveld M. van (2008), Zmienne oblicza wojny. Od Marny do Iraku, przeł. J. Szkudliński, Poznań.

Ćwikowski W. (1916), Pierwszy ogień. Z bojów karpackich, Kraków.

Dąbrowski M. (2004), Nierzeczywista rzeczywistość. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, Warszawa.

Delaperriere M. (2010), Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury, Warszawa.

Hernicz R., (Haber R.) (1915), Z pamiętnika żołnierza wielkiej wojny. Nowele i szkice, Cieszyn.

Howard M. (1990), Wojna w dziejach Europy, tłum. T. Rybkowski, Wrocław.

Kaszyński S.H. (1999), Summa vitae Austriacae. Szkice o literaturze austriackiej, Poznań.

Kisielewski Z. (1916), Krwawe drogi, Kraków.

Kuśniewicz A. 1994, Lekcja martwego języka, Łódź.

Lejeune P. (2001), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, [w:] R. Lubas-Bartoszyńska (red.), przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków.

Olszewska M.J. (2004), Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914–1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia, Warszawa.

Olszewska M.J. (2008), Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice, Warszawa.

Puchalska I. (2004), Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, Kraków.

Stasiuk A. (2004), Jadąc do Babadag, Wołowiec.

Tomasik W. (2007), Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław.

Wierzyński K. (1933), Granice świata, Warszawa.

Wittlin J. (1995), Sól ziemi, Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.