Inscenizacje intermedialności w filmie "Tlen" Iwana Wyrypajewa

Bogusław Skowronek, Joanna Paździo

Abstrakt


Representations of intermediality in Ivan Vyrypaev’s "Oxygen"

Intermediality of the cinema has been discussed many times, and what is especially indicated is a specific “imprint” that was left on film by the theatre. Similarities between a movie and a performance are described well by the mise-en-scene category (placing on the stage). By replacing the analogue picture with the digital one, the mise-en-page category becomes more familiar to today’s mechanisms of creating film. Intermediality of modern film should be seen as a peculiar realization of common points of arts and media. In Ivan Vyrypaev’s Oxygen, functioning of these intermedialities is based on mutual circulations of different means of expression, both theatrical and cinematographical. Vyrypaev based his film’s construction on a convention of recording a CD, consistently using poetics of a postmodern videoclip.


Słowa kluczowe


dekalog, intermedialność, intertekstualność, ikonizacja pisma, mise-en-page, mise-en-scène, wideoklip, rap, Ten Commandments, intermediality, intertextuality, iconisation of writing, videoclip, rap

Bibliografia


Bonitzer P. (1997), Powierzchnia wideo, tłum. I. Ostaszewska, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków, s. 309–312.

Chmielecki K. (2008), Estetyka intermedialności, Kraków.

Chmielowski F. (red.) (1998), Estetyka sensu largo, Kraków.

Flusser V. (1994), Ku uniwersum obrazów technicznych, tłum. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprow. i oprac. A. Gwóźdź, Kraków, s. 53–67.

Grochowska M. (2010), Melodramat, tragedia nieobecna, „Kino”, nr 2, s. 22–23.

Gwóźdź A. (1998a), Estetyczne dylematy intermedialności – w kręgu filmu, [w]: Estetyka sensu largo, red. F. Chmielowski, Kraków, s. 105–111.

Gwóźdź A. (1998b), Interfejsy widzialności, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok, s. 177–189.

Gwóźdź A. (2004), Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków.

Gwóźdź A., Krzemień-Ojak S. (red.) (1998), Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Białystok.

Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J. (red.) (2005), Język @ multimedia, Wrocław.

Kluszczyński R.W. 2002, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków.

Kłys T. (1999), Film fikcji i jego dominanty, Warszawa.

Krzemień-Ojak S. i in. (red.) (1997), Kultura i sztuka u progu XXI wieku, Białystok.

Lisowska-Magdziarz M. (2000), Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków.

Ogonowska A. (2004), Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków.

Ogonowska A. (2006), Międzyprzestrzenie dyskursu: intertekstualność i intermedialność. Analiza zjawisk w kontekście wybranych tekstów audiowizualnych, literackich, liternetowych, „Przegląd Humanistyczny” , z. 2, s. 15–28.

Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer (1997), wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.

Peszkowska A. (2010), Tlen, „Kino”, nr 2, s. 81.

Piotrowska A. (2010), Teledysk moralnego niepokoju, „Tygodnik Powszechny”, nr 7, s. 33.

Pluta-Kiziak I. (2002), Heretycy na scenie. Ekrany w teatrze nowych technologii, [w:] Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków, s. 193–204.

Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych (1994), wybór, wprow. i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.

Sandbothe M. (2001), Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, tłum. K. Krzemieniowa, [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków, s. 205–231.

Sitarski P. (2005), MTV i cylindry. Wideoklip jako druga młodość kina, [w:] Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław, s. 154–161.

Stawowczyk E. (1997), Obraz w epoce systemów cybernetycznych, [w:] Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak i in., Białystok, s. 55–65.

Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów (2001), wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.

Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002), red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków.

Wilkoszewska K. (1998), Prefiksy w roli wyznaczników współczesności, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok, s. 11–16.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.