Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych

Urszula Woźniak

Abstrakt


Instant gratification in entertainment from the perspective of cognitive and emotional processes

The article examines some issues of psychological determinants in the context of potential gratification arising from the customer’s involvement in the reality mediated by the media. Using the construct of cognitive assessment outlines the individual’s process of construction of knowledge about both themselves and the surrounding reality. The theoretical solutions of psychology of emotion and motivation mentioned in the article are an attempt to describe and partially explain the psycho-social functioning of man in the world of media.


Słowa kluczowe


paraspołeczna interakcja, koncept przemieszczania się w rzeczywistość narracyjną, ocena poznawcza, psychologia pozytywna, regulacja nastroju, teoria przepływu, samoocena, parasocial interaction, transportation into narrative worlds, appreciation, positive

Bibliografia


Antonovsky A. (1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa.

Anthem E. (2011), Jak ja się cieszę twoim nieszczęściem, tłum. A. Chrzanowska, „Charaktery”, nr 4.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia Społeczna. Serce i Umysł, tłum. M. Kowalczyk, Poznań.

Csikszentmihalyi M. (2005), Przepływ Psychologia optymalnego doświadczenia, tłum. M. Wajda-Kacmajor, Taszów.

Cwalina W. (1999), Interakcje społeczne między widzami a osobami prowadzącymi programy telewizyjne, Lublin.

Dobroczyński B. (2004), III Rzesza Popkultury i inne stany, Kraków.

Doliński D. (2000), Psychologia wpływu społecznego, Wrocław.

Doliński D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk.

Drabik B. (2007), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa.

Francuz P. (1999), Recepcja telewizji w świetle wyników ankietowych badań opinii publicznej oraz psychologicznych eksperymentów naturalnych, Lublin.

Gosline A. (2011), Kwintesencja nudy, „Charaktery”, nr 8.

Greenwood D. (2008), Television as escape from self: Psychological predictors of media involvement, “Personality and Individual Differences”, Vol. 44.

Grenwood D.N., Long C.R. (2009), Mood specific media use and emotion regulation: Patterns and individual differences, “Personality and Individual Differences”, www.elsevier.com.locate/paid

Klimmt Ch. (2011), Media Psychology and Complex Modes of Entertainment Experiences, “Journal of Media Psychology”, Vol. 23 (1).

Myers D.G. (2003), Psychologia społeczna, tłum. A. Bezwińska-Walerjan, Poznań.

Ogonowska A. (2007), Między reprezentacją a symulacją, Kraków.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.