Co użytkownicy robią z treściami medialnymi? Reklama i „partyzantka semiotyczna” w kulturze uczestnictwa

Grzegorz Ptaszek

Abstrakt


What do the participants do with the media content? Advertising and “guerilla semiotics” in the participatory culture

Creating contents and distributing it in the Internet by the media recipients/customers is one of the determinants of the participatory culture. Amateur creativity takes different forms: from entries and comments, to reviews and common content editing, to the short videos posted on YouTube. With regard to the advertising industry, the contents created by the users may be both promotional (strengthening the attachment to a brand) and countercultural (undermining the sense of communication). The article discusses, on the example of the advertising spot Evolution (made by Dove) and related amateur videos posted on YouTube, the users’ actions which undermine, ridicule and consequently devalue the meaning of the original text.


Słowa kluczowe


reklama, kultura uczestnictwa, prowokacja kulturowa, „partyzantka semiotyczna”, parodia, advertising, participatory culture, culture jamming, “guerrilla semiotics”, parody

Bibliografia


The Real Truth about Beauty: A Global Report, 2004, http://www.strategyone.com/documents/dove_white_paper_final.pdf (data dostępu: 15.11.2011).

Blackshow P. (2006), Real Beauty, Real Breakthrough in Consumer-Fortified Media, http://www.clickz.com/clickz/column/1698912/real-beauty-real-breakthrough-consumer-fortified-media (data dostępu: 25.10.2011).

Eco U. (1996), Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska i P. Salwa, Warszawa.

Dawkins R. (1989), Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa.

Genette G. (1992), Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań za granicą. Antologia, t. 4, cz. 2, red. H. Markiewicz, Kraków.

Jenkins H. (2009), Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Cambridge–London.

Klein N. (2004), No logo, tłum. H. Pustuła, Izabelin.

Levinson P. (2010), Nowe, nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków.

Nycz R. (1993), Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa.

Trzeciak D. (2008), Marketing wirusowy, [w:] E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji, red. K. Pankiewicz, Gliwice.

Tuten L.T. (2008), Advertising 2.0. Social Media Marketing in a Web 2.0 World, London.

Wolf N. (2008), Mit piękności tłum. B. Limanowska, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.