Od Redaktorów

Agnieszka Ogonowska

Abstrakt


Numer ten, jak również następny, w całości poświęcone zostaną fotografii. Artykuły zostały pogrupowane w osiem działów, oddających wybrane, ale i kluczowe aspekty teoretyczne oraz badawcze związane z tą problematyką. W niniejszym zeszycie zaprezentowane zostaną cztery działy (pozostałe opublikujemy w numerze następnym).

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.