Współczesny świat w obiektywie Marcina Maciejowskiego: realizm medialny

Agnieszka Ogonowska

Abstrakt


Contemporary world in Marcin Maciejowski’s lens: media realism

The article deals with the works of Marcin Maciejowski in the perspective of intermedia connections of his works with photography, film and painting. The author of the article is particularly interested in tracing the intertextual and intermedia games in the space of culture as well as their informative, cognitive and ludic functions. A separate section of the article is devoted to the description of media realism.


Słowa kluczowe


realizm medialny, intermedialność, intertekstualność, opowieść transmedialna, popkultura, media realism, intermediality, intertextuality, transmedia storytelling, pop culture

Bibliografia


Gołaszewska M. (2001), Estetyka współczesności, Kraków.

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenia starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.

Powszechnie lubiany, spokojny, opanowany z Marcinem Maciejowskim rozmawia Marta Karpińska http://www.zderzak.pl/rozmowy/maciejowski_rozmowa_2002.html [09.05.2010]

Rouillé A. (2007), Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków.

Sajkiewicz V. (2005), Nowy wspaniały pop, „Dekada Literacka” nr 5 (213) http://www.dekadaliteracka.pl/?id=4111

Sienkiewicz K. (2007), Grupa Ładnie, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/gr_ladnie [15.05.2010]


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.