Internet – medium czy świat?

Zbigniew (1952–2014) Bauer

Abstrakt


Internet – a medium or a universe?

Directions of development of modern telematic technologies (computer mediated communication, mobile telephone communication) change the human communication environment to such an extent that people treat these technologies as – in some way – an ”organic”, natural equipment of a human being. The Web, especially in its mobile version, has no longer any essential barriers. This has consequences in the way of treatment of a communication act with another person (or a group): the sense of limits and barriers, which accompanied the communication via the traditional media, disappears gradually. This article is an attempt to conceptualize this new experience, crucial in developing the anthropology of the Internet, which thus ceases to be the ”medium” and – according to the ideas of Marshall McLuhan – turns out to be an extension of the human senses.


Słowa kluczowe


Internet, medium, database, mobility, communication

Bibliografia


Agamben G. (2006), Profanacje, przeł. M. Kwaterko, Warszawa.

Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa.

Casetti F., Odin R. (1994), Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, przeł. I. Ostaszewska, [w:] Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź, Kraków.

Castells M. (2007), Społeczeństwo Sieci, przeł. M. Marody i in., Warszawa.

Godlewski G. (2008), Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa.

Hafner K. (2009), Texting May Be Taking a Toll, „New York Times”, 26.05.

Keen A. (2007), Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa.

Krzysztofek K. (2009), Zdekodowane kody, [w:] Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, pod red. A. Maj i M. Derdy-Nowakowskiego, Katowice.

Miczka T. (2002), O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice.

Palfrey J. (2008), Gasser U., Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, New York.

Renzi A. (2008), The Space of Tactical Media, [w:] M. Boler (ed.), Digital Media and Democracy. Tactics in Hard Times, Cambridge–London.

Rose M. (1993), Parody: Ancient, Modern and Post-modern, New York.

Turner V.W. (2006), Liminalność i communitas, przeł. E. Dżurak, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. M. Kempnego i E. Nowickiej, Warszawa.

Zeidler-Janiszewska A. (2006), Progi i granice doświadczenia (w) współczesności, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, pod red. R. Nycza i A. Zeidler-Janiszewskiej, Kraków.

Žižek S. (2001), Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.