Adaptacja "Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" Doroty Masłowskiej jako przykład strategii adaptacyjnej we współczesnym filmie polskim

Aleksandra Smyczyńska

Abstrakt


Adaptation strategy in the modern Polish cinema: adaptation of ”Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” by Dorota Masłowska

Adaptation of the Dorota Masłowska’s Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną – an example of the adaptation strategy in the present-day Polish film – is an attempt to grasp the specific issues that arise in the transposition of the Masłowska’s prose into the language of film. The Xawery Żuławski’s film is significantly faithful to the text, yet it is autonomous and comprehensible. It reflects the very special climate of the text which is the most difficult element in the adaptation process.
The director applied specific means – a comic strip structure, a video-clip montage and suitable music. Moreover, his personality had its impact on the final effect as thanks to his life experience he understood the atmosphere of the reality created by Masłowska. He used – which is most difficult to describe – the intuition. The author proves that the film is the case of the “creative treason” described by Alicja Helman. The director, while taking some elements of the prose, plays a game with the viewer adding completely new elements that do not exist in the text. Thus, he creates a new and successful value.


Słowa kluczowe


Xawery Żuławski, Polish-Russian war, Dorota Masłowska, adaptation stategies

Bibliografia


Helman A. (1998), Twórcza zdrada, Poznań.

Kołodyński A., Zarębski Konrad J. (2008), Słownik adaptacji filmowych, Bielsko-Biała.

Masłowska D. (2009), Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa.

Ogonowska A. (2004), Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków.

Osadnik W.M. (1995), Adaptacja filmowa jako przekład, [w:] Kino według Alicji, red. W. Godzic, T. Lubelski, Kraków.

Słownik pojęć filmowych (1991), red. A. Helman, 1998, t. X, Wrocław.

Wierzewski W., (1983), Film i literatura, Warszawa.

Żuławski X. 2009, http://www.youtube.com/watch?v=wcCq9ik7gz4 [20.08.2009]

Żuławski X. 2009a, www.rp.pl/artykul/309466.html?print=tak [20.08.2009]

Żuławski X. 2009c, http://film.gazeta.pl/filmnews/1,94586,6638174,Wojna_polsko_ruska__Tak_bylo_na_premierze__wideo_.html [20.08.2009]

Klejnocki J., http://www.tygodnik.com.pl/numer/278042/klejnocki.html [20.08.2009]

http://wyborcza.pl/1,76842,6632836,Bogu_zrobilem_figiel.html [20.08.2009]


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.