„Are you in?” – nowe formy promocji w przestrzeni miejskiej

Blanka Brzozowska

Abstrakt


„Are you in?” – new forms of advertising in urban space

The article aims at examining new marketing solutions (“dark marketing”, buzz marketing, viral marketing) which are based on advertising campaigns in different media and the real urban space at the same time. The analysis of selected examples is based on the Henry Jenkins' concept of media convergence and the problem of negotiations between consumers and producers. New marketing solutions may become an element of an interesting game with the audience, especially if the audience can be emotionally involved in the plot. Two categories “non-place” and “out of place” create a context for this game in the urban space.


Słowa kluczowe


marketing, convergence, non-place, urban space, consumption

Bibliografia


Augé M. (1995), Non-places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity, trans. J. Howe, London, New York.

Certeau de M. (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków.

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.

Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa.

Makowski G. (2004), Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa.

Manovich L. (2006), Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa.

Ritzer G. (2001), Magiczny świat konsumpcji, przeł. L. Stawowy, Warszawa.

Sulima R. (2000), Antropologia codzienności, Kraków.

Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.