Edukacja telewizyjna jako forma edukacji kulturowej (ujęcie psychokulturowe)

Agnieszka Ogonowska

Abstrakt


Television education as a form of cultural education (psychological approach)

The purpose of this article is to show the need for television competence development in various forms of home education. This issue is shown in the perspective of psychology of child development, mainly social, emotional, cognitive and linguistic aspects of the process. A separate space has been devoted to defining what a television education is and what are its basic components. These issues are illustrated with concrete examples.


Słowa kluczowe


edukacja telewizyjna, telewizja, edukacja medialna, dziecko, psychologia rozwoju dziecka, kompetencje telewizyjne, education, TV, television, media education, child psychology, child development, TV competence

Bibliografia


Bettelheim B. (2010), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa.

Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, http://nowoczesnapolska.org.pl (dostęp: 12.12.2013).

Godzic W. (1999), Telewizja jako kultura, Kraków.

Kerckove D. de (1996), Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa.

Lemish D. (2008), Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Kraków.

Ogonowska A. (2009), Telewizja w edukacji medialnej, Kraków.

Ogonowska A. (2013), Edukacja medialna. Obraz i rzeczywistość, Kraków.

J.M.P. Tornero, T. Varis (2010), UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Russian Federation.

Rorty A. (1976), A literary postscript: characters, persons, selves, individuals, [w:] The identities of persons, red. A.O. Rorty, Berkley, Los Angeles, London.

Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, tłum. A. Lipiński, Słupsk.

Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002), red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków.

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (1995), Psychologia dziecka, Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.