Edukacja performatywna jako skuteczny model nauczania

Marek Pieniążek

Abstrakt


Performative education as an effective teaching model

The article presents the author’s own teaching method, learner as a cultural actor, used on elective courses devoted to the theatre. It discusses the ways of theatricalization of learning space, shows how to combine knowledge with the ability to self-reflection and performative interpretation texts written by students. The article highlights the role of motivational factors that allow students to be able to create a few-minute performance. In the end, the author shows that performative interpretation can also be applied for other courses, making it an effective way of producing places of "cultural reciprocity", which the M. P. Markowski describes as humanities.


Słowa kluczowe


edukacja, teatr, performatyka, humanistyka, podmiot, dramat, doświadczenie, education, theatre, performance, humanities, subject, drama, experience

Bibliografia


Attridge D. (2007), Jednostkowość literatury, Kraków.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji, Kraków.

Fischer-Lichte E. (2008), Czym jest przedstawienie w kulturze performansów. Próba definicji, „Didaskalia” 2008, nr 88, s. 65-71.

Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Warszawa.

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, M. Filiciak, Warszawa.

Kwiatkowska-Ratajczak M. (2013), Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej, Poznań.

Łobocki M. (1978), Metody badań pedagogicznych, Warszawa.

Markowski M.P. (2009), Życie na miarę literatury, Kraków.

Markowski M.P. (2013), Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków.

Pieniążek M. (2013), Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności, Kraków.

Pilch T. (1977), Zasady badań pedagogicznych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Schechner R. (2006), Performatyka. Wstęp, Wrocław.

Shusterman R. (1998), Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, red. A. Chmielewski, Wrocław.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.