O kłopotach edukacji teatralnej w dobie wszechobecnej (po)nowoczesności i nieobecnej tradycji

Ewa Łubieniewska

Abstrakt


On the troubles of theatric education in the age of omnipresent (post)modernism and nonexistent tradition

The reception of theatric plays by the young viewer (an example of which can be found in the discussion after the student's premiere of Acropolis directed by Łukasz Twardowski) reveals the need to expand the theatric education with the elements of the post-war tradition of the Polish scene. The example of the cultural gap in this regard can be heard in e.g. the voices of young critics on the re-mix on Lidia Zamkow, which show the lack of knowledge on the meaning of the cultural phenomenon, which was the theatre of that director. Implementing the subject, the main aim of which would be to familiarize the students with great personas of the theatre of the last five decades into the cultural studies curriculum seems absolutely necessary if one wants to raise an aware member of the culture – also the post-modernist one.


Słowa kluczowe


wirtualizacja, teatralność, performatywność, remiks, tradycja, ponowoczesność, program kształcenia, rozumienie, wartościowanie, virtualization, theatricalness, performactivity, tradition, remix, postmodernism, curriculum, understanding, valuation

Bibliografia


Jabrzyk J. (2011), Teatr im. W. Horzycy, scena na zapleczu, A. Mickiewicz, Dziady. Transformacje, reż.: J. Jabrzyk, adaptacja i dramaturgia: J. Roszkowski, scen.: J. Elminowska. Aktorzy: J. Felczykowski, R. Garncarek, Ł. Ignasiński, T. Mycan, P. Tchórzelski. Premiera: 10 października 2011 roku.

Keil M. (2013), Re//miks: Lidia Zamkow, reż. Weronika Szczawińska, dwutygodnik.com /teatr 2013, nr 121.

Konfrontacje.pl (2012), http://18.konfrontacje.pl/komuna-warszawa-remiksy/.

Szczawińska W., (2012a), re//miks: Lidia Zamkow 2 albo 3 rzeczy, które o niej wiem, reż. W. Szczawińska, tekst, dramaturgia: A. Jakimiak, wykład, konsultacja naukowa: dr A. Adamiecka-Sitek, aktorzy: Natasza Aleksandrowitch, Piotr Wawer jr, Warszawa, sala Komuny, premiera: 8/9 września 2012.

Szczawińska W. (2012b), http://ck.lublin.pl/pl/wydarzenia/remix-weronika-szczawinska-lidia-zamkow-2-albo-3-rzeczy-ktore-o-niej-wiem/.

Szczawińska W. (2012c), http://komuna.warszawa.pl/2012/08/20/weronika-szczawinska-re-mix-lidia-zamkow/.

Twarkowski Ł. (2013), Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie: Akropolis wg S. Wyspiańskiego, reż. Ł. Twarkowski, dramaturgia: A. Herbut, scen. P. Choromański, kostiumy: M. Stoces, J. Porańska, muz. B. Misala, śwatło: B. Nalazek, wideo: K., J. Lech, insp. Z.S. Kaleta, sufler: M. Baster-Górecka, aktorzy: I. Budner, M. Gałkowska, M. Hajewska-Krzysztofik, M. Ojrzyńska, M. Zawadzka, B. Brzyski, Z.W. Kaleta, P. Kruszelnicki, Z. Ruciński. Premiera 30 listopada 2013.

Zadara M. (2009), Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, Kupiec Mikołaja Reja, reż. M. Zadara, współpraca: P. Sztarbowski, aktorzy: Z. Józefczak, K. Zarzecki premiera 8 maja 2009.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.