Współczesny (neo)nomadyzm a edukacja kulturowa

Mateusz Szubert

Abstrakt


Contemporary (neo)nomadism and cultural education

The aim of the article is to notice the cultural-cognitive character of the contemporary travel. Chasing the exotic, understood as a trial to save the authentic, has gained much strength in the world threatened by cultural unification. The vision of the world not touched by the Western culture has become a perfect selling material. This trend has been confirmed by incredibly popular traveling programs, as well as a rich and original offer of the traveling agencies, tempting clients with meeting the world of the Masai, Hamer or Mursi tribes. In the age of globalization the cultural tourism is an important alternative to mass travel, mainly aimed at entertainment.


Słowa kluczowe


podróże, turystyka, nomadyzm, autentyczność, mityzacja przestrzeni, turystyka kulturowa, edukacja kulturowa, travel, tourism, nomadism, authenticity, space mythization, cultural tourism, cultural education

Bibliografia


Andrusieczko P. (1996), O podróżowaniu, [w:] Antropologiczne wędrówki po kulturze, red. W.J. Burszta, Poznań.

Bruner M.E. (2001), The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in Africa Tourism, “American Ethnologist”, 28(4).

Eco U. (2007), Historia brzydoty, Poznań.

Geertz C. (2000), Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa.

Hajduk-Nijakowska J. (2012), Turystyka katastroficzna jako jedna z form współczesnej turystyki kulturowej, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski, V. Wróblewska, Toruń.

Kosowska E. (2006), Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie, Katowice.

Kowalski P. (2002), Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław.

Lévi-Strauss C. (1960), Smutek tropików, Warszawa.

Ogonowska A. (2004), Galaktyka po Gutenbergu…? Reportaż z podróży kulturowych, Kraków.

Pieńkos A. (2000), Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, Gdańsk.

Piwińska M. (2002) [hasło] Orientalizm, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczyk, Wrocław.

Rohrscheidt A.M. (2008), Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa” 2008, 1, s. 5.

Said E. (2005), Orientalizm, Poznań.

Strinati D. (1995), Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań.

Świtała-Mastelarz J., Świtała-Trybek D. (2010), Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach i inkszym pichcyniu, Koszęcin.

Świtała-Trybek D. (2014a), Praktyka kulinarna jako wartość (na przykładzie świniobicia) [w druku].

Świtała-Trybek D., (2014b), Dziedzictwo kulinarne w kontekście europejskiego ruchu turystycznego [w druku].

Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków.

Wieczorkiewicz A. (2009), Monstruarium, Gdańsk.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.