Mieszkanie poetyckie – koncepcja twórczości Władysława Wołkowskiego

Anna Wywioł

Abstrakt


Koncepcja sztuki Władysława Wołkowskiego opierała się w znacznej mierze na mieszkaniu
poetyckim. Artysta postulował zaadaptowanie przyrody na grunt mieszkania, przełożenie jej
języka na wnętrze. Antropocentryczna postawa artysty znajdowała wyraz w każdym, nawet
najmniejszym projekcie. Meble i elementy dekoracyjne miały służyć człowiekowi możliwie
jak najlepiej – zarówno przez swe wartości funkcjonalne, jak i walory wizualno-symboliczno-
-duchowe. Dzieło sztuki, oprócz piękna i użyteczności, musi posiadać ślady epoki, w której powstało i musi być podbudowane narodową tożsamością twórcy, która w tym wypadku przejawia się za sprawą historii, literatury wieszczów narodowych, legend i baśni. Sztuka, zdaniem artysty, powinna dążyć do zjednoczenia świata zewnętrznego człowieka z jego wewnętrznym stanem, przy założeniu, że może na ten stan wpływać. Wołkowski tworzył z materiałów modularnych, zgodnie z autorską koncepcją konstrukcji rytmicznych i harmonicznych. Harmonijne scalenie jednostki ze wspólnotą istnień ma być, zdaniem Wołkowskiego, gwarantem dobrego samopoczucia i spokoju ducha.

Słowa kluczowe


Władysław Wołkowski, design, wzornictwo przemysłowe, Olkusz, konstrukcje rytmiczne, konstrukcje harmoniczne, mieszkanie poetyckie, treść i forma dzieła sztuki, edukacja artystyczna, architektura wnętrz, design, industrial design, rhythmic structur

Bibliografia


Brach-Czaina Jolanta. 1984. Etos nowej sztuki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kiełek Anna. 1994. O Władysławie Wołkowskim: praca magisterska pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Olejarczyk Witold. 1996. Muzeum Prac Władysława Wołkowskiego. Olkusz: Dworek Machnickich.

Wołkowski Władysław. 1994. Notatki, maszynopisy, listy (niedatowane, nieskatalogowane – brak sygnatury z archiwum) znajdujące się w zbiorach Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Muzeum Regionalnym PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu. Teksty źródłowe zostały zamieszczone w formie skanów/kserokopii. W O Władysławie Wołkowskim: praca magisterska pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej Kiełek Anna. Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.