Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie "Dom wzgórz"

Marek Pieniążek

Abstrakt


Autor omawia współczesne uwarunkowania kulturowe, pozwalające jednostkom na samodzielne konstruowanie tożsamości. Podkreśla również, iż w obszarach sztuki i nauki dochodzi obecnie do wykraczania poza klasyczne podziały dyscyplinarne. Często odkrycia naukowe upodobniają się do eksperymentów artystycznych. W związku z tym szczególne pole do twórczych działań otwiera się przed naukowcami o kompetencjach artystów. Analizę efektów takiego jednostkowego działania autor omawia z wykorzystaniem pojęcia afordancji Jamesa J. Gibsona. Nowe technobiologiczne uwarunkowania twórczości artystycznej są przedstawione na przykładzie kulturowej i krajobrazowej transmobilności, uzyskanej z wykorzystaniem motocykla enduro. Puentą artykułu jest wskazanie na naukową odkrywczość performatywnych eksperymentów poetyckich, w których indywidualne otwarcie na świat (afordancja) staje się sposobem na kreowanie odtekstowionych sposobów reprezentacji doświadczenia.

Słowa kluczowe


sztuka, artysta, doświadczenie, tekst, ponowoczesność, afordancja, motocykl, art, artist, experience, text, performance, biotechnology, affordance, motorcycle

Bibliografia


Agamben Giorgio. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Mateusz Salwa (przeł.). Warszawa: Prószyński i S-ka.

Bauman Zygmunt. 2006. Społeczeństwo w stanie oblężenia, Janusz Margański (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman Zygmunt. 2009. Konsumowanie życia, Monika Wyrwas-Wiśniewska (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bohrer Karl Heinz. 2003. Absolutna teraźniejszość, Krystyna Krzemieniowa (przeł.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bylok Felicjan. 2013. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.

Conquergood Dwight. 1999. Fragment wystąpienia konferencyjnego, cyt. za Diana Taylor. „Archiwum i repertuar. Performanse i performatywność. PerFORwhat studies?”, Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski (przeł.). Didaskalia 2014 (120) : 22–38.

Certeau Michel de. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Katarzyna Thiel-Jańczuk (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dainotto Roberto Maria. 2000. Place in literature: Regions, Cultures, Communities. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Debord Guy. 1954. „La Carte d’après Nature”. styczeń, numer specjalny. Cyt. za Mateusz Kwaterko.

Guy Debord – teoretyk przeklęty. W Guy Debord. 2006. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Mateusz Kwaterko (przeł.), 8–15. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dotov Dobromir G., Lin Nie, and Matthieu M. de Wit. 2012. „Zrozumieć afordancje: przegląd badań nad główną tezą Jamesa J. Gibsona”, Dawid Lubiszewski i Nelly Strehlau (przeł.). Avant 3 (2) : 282–295. http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/DDLNMW-Zrozumiec-afordancje.pdf.

Gerger Kenneth J. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Mirosława Marody (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibson James J. 1977. The Theory of Affordances. W Perceiving, Acting, and Knowing. Towards an Ecological Psychology, Robert Shaw, and John Bransford (eds.), 67–82. New York: Lawrence Erlbaum.

Gibson James J. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.

Markowski Michał Paweł. 2013. Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków: Universitas.

McKenzie Jon. 2011. Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, Tomasz Kubikowski (przeł). Kraków: Universitas.

Norman Donald A. 1988. The Design of Everyday Things, New York: Doubleday.

Nycz Ryszard. 2001. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Universitas.

Nycz Ryszard. 2012. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach literackich. Kraków: Universitas.

Schetz Adriana. 2012. „Percepcja bez wrażeń zmysłowych. «Nowa psychologia» J. J. Gibsona”. Roczniki Psychologiczne 15 (1) : 31–53.

Szpunar Magdalena. 2013. „Zmierzch indywidualizmu? Wokół koncepcji neoplemion Michela Maffesoliego na przykładzie himalaizmu”. Horyzonty Wychowania 12 (24) : 109–127.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.