Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych – opis i analiza projektu „Równia Literacka” Fundacji Punkt Widzenia

Ewelina Seklecka, Anna Walicka

Abstrakt


Artykuł powstał w oparciu o raport z badań „Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci” opracowany i wydany w ramach projektu „Równia Literacka” zrealizowanego przez Fundację Punkt Widzenia w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Raport w całości dostępny jest do darmowego pobrania na stronie: http://www.punktwidzenia.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Raport-M%C4%99sko% C5%9B%C4%87-i-Kobieco%C5%9B%C4%87-w-lekturach-szkolnych1.pdf

Słowa kluczowe


męskość i kobiecość w lekturach szkolnych, perspektywa płci w lekturach szkolnych, genderowa analiza lektur szkolnych, chłopiec i dziewczynka w literaturze, „Równia Literacka”, masculinity and femininity in school readings, gender perspective

Bibliografia


Błoński J. 2002. Staś i Nel, Tygodnik Powszechny 37 (2775), 15 września 2002. Dostęp 4 sierpnia 2014. http://www.tygodnik.com.pl/numer/277537/blonski-felieton.html.

Charmaz K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.

Jaworska K., Równościowa analiza treści „Lwa, Czarownicy i starej szafy” C.S. Lewisa, wszystkie analizy dostępne na stronie Fundacji Punkt Widzenia. Dostęp 18 kwietnia 2016. http://www.punktwidzenia.org.pl/analizy-lektur-w-szkole-podstawowej-i-gimnazjalnej-z-perspektywy-gender/.

Lasoń-Kochańska G. 2012. Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Lindgren A. 2009. Bracia Lwie Serce, Warszawa.

Mrozik A., Równościowa analiza treści „Krzyżaków” H. Sienkiewicza, wszystkie analizy dostępne na stronie Fundacji Punkt Widzenia. http://www.punktwidzenia.org.pl/analizy-lektur-w-szkole-podstawowej-i-gimnazjalnej-z-perspektywy-gender.

Olech J. 1994. Dynastia Miziołków. Warszawa.

Siupik M. 2012. (Nie)stereotypowy wizerunek dziewczynek i chłopców w lekturach szkolnych, Aequalitas 1 (1).

Tomasik T. 2013. Wojna – męskość – literatura. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Woolf V. 1997. Własny pokój. Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.