Nie taki motyl straszny, jak go malują – kulturowy obraz g/Głuchego

Ewelina Waląg

Abstrakt


Jednym z podstawowych celów współczesnej edukacji powinno być przełamanie konwencji związanej z wymazywaniem ze społecznej pamięci osób słabosłyszących czy g/Głuchych. Brak zbiorowej świadomości wiąże się często z niedostrzeganiem osób z uszkodzonym słuchem, które są praktycznie niewidoczne na poziomie publicznym. Stereotypizujące określenia, wtłaczanie g/Głuchych w sztucznie wytworzony system językowy mogą zostać wstrzymane poprzez zmiany w nauczaniu oraz budowanie wrażliwości na Drugiego. Czynnikiem wspierającym takie działania może stać się propagowanie wspólnoty doświadczeń osób słyszących, słabosłyszących i niesłyszących.

Słowa kluczowe


głusi, stereotyp, pamięć społeczna, system językowy, PJM, deaf people, stereotype, social memory, language system, Polish Sign Language

Bibliografia


Czajkowska-Kisil M. 2006. „Dwujęzyczne nauczenie głuchych w Polsce”. Szkoła Specjalna (4).

Gajdzica Z. 2013. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków.

Garncarek M. 2009. Kultura Głuchych. W Moje głuche dziecko. Kompendium wiedzy na temat rehabilitacji dziecka głuchego, M. Kowalska (red.), 105–109. Łódź.

Kamiński W. 2009. Głusi w środowisku słyszących. W Moje głuche dziecko. Kompendium wiedzy na temat rehabilitacji dziecka głuchego, M. Kowalska (red.), 39–46. Łódź.

Kieniewicz J., Pogranicza i spotkania cywilizacji. Dostęp 10 listopada 2014. http://www.obta.uw.edu.pl/~zoja/KieniewiczPOGRANICZA%20I%20SPOTKANIE.pdf.

Kłoskowska A. 1996. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa.

Kowal J. 2007. Nowe spojrzenia – język polski jako obcy w kulturze i edukacji Głuchych – Głusi i ich języki obce. W Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, E. Woźnicka (red.), 92–107. Łódź.

Lane H. 1996. Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, T. Gałkowski, J. Kobosko (tłum.). Warszawa

Nauczymy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących o niesłyszących i głuchych. Dostęp 10 listopada 2014. http://pzg.org.pl/rokdownloads/SC/poradnik_PZG.pdf.

Simonides D. 2004. Śląskie kłopoty z tożsamością. W Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, M. Lech Nijakowski (red.), 157–164. Warszawa.

Świdziński M. 2007. Jak Głusi przyswajają język: o językach migowych i miganych. W Język migowy we współczesnym szkolnictwie na świecie i w Polsce, I. Grzesiak (red.), 16–24. Malbork.

Tomaszewski P. 2007. „Podstawowe dane lingwistyczne i socjolingwistyczne na temat naturalnego języka migowego”. Studia nad językiem migowym (1) : 6–38.

Waląg E. 2015. Przełamując herostratejską konwencję – (nie)obecność g/Głuchych w edukacji. W Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, E. Sapia-Drewniak, M. Pogorzelska (red.), 105–115. Opole.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.