Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej

Agnieszka Ogonowska

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie roli kompetencji cyfrowych w świetle wybranych dyrektyw i wskazań UE oraz w odniesieniu do ich modelowego ujęcia zaprezentowanego w polskim Ramowym Katalogu Mediów Cyfrowych z 2014 roku. Autorka opisuje rolę kompetencji cyfrowych we współczesnej cywilizacji medialnej oraz ich usytuowanie w odniesieniu do innych kompetencji kluczowych dla rozwoju człowieka oraz podnoszenia jakości jego życia. Osobne miejsce zajmują zastosowania kompetencji cyfrowych w sferze pracy, edukacji, usług oraz codziennych relacji społecznych.

Słowa kluczowe


kompetencje, kompetencje cyfrowe, nowe media, e-usługi, jakość życia, profilaktyka uzależnień, big data, competences, digital competences, new media, e-services, quality of life, prevention of addictions

Bibliografia


Arendt Łukasz. 2010. Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne. W Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt (red.). Warszawa.

Bolter David J. 1990. Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Tomasz Goban-Klas (przeł. i wstępem opatrzył). Warszawa.x`

Cieszyńska-Rożek Jagoda. 2014. Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. W Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.). Kraków: Impuls.

Ferrari Anusca. 2013. A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fraillon Julian, Wolfram Schulz, John Ainley. 2013. International Computer and Information Literacy Study: Assessment Framework, IEA Secretariat. Amsterdam.

Gwóźdź Andrzej (red.). 2001. Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Kraków: Universitas.

Hałas Elżbieta, Krzysztof T. Konecki. 2005. Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar.

Heidegger Martin. 1977. Pytanie o technikę, K. Wolicki (przeł.). W Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik : 231–232.

Jasiewicz Justyna, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski, Jacek Zadrożny (red.). 2014. Ramowy katalog kompetencji cyfrowych.

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. Raport dotyczący kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy na rzecz e-Integracji i2010. 2009, Tarnów.

Lau Jesus. 2011. Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie, Ewa Hajdasz, Matylda Filas, Justyna Jasiewicz, Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Grzegorz Winnicki, Zuza Wiorogórska (przeł.). IFLA.

Ogonowska Agnieszka. 2003. Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.

Ogonowska Agnieszka. 2010a. Performatyzacja zachowań odbiorczych w epoce konwergencji mediów (na podstawie analizy polskiej rzeczywistości medialnej po 1989 roku). W Demokratyczne przemiany polskich mediów latach 1989−2009, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ogonowska Agnieszka. 2010b. Twórcze metafory medialne. Kraków: Universitas.

Ogonowska Agnieszka. 2014a. Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym korzystaniu z mediów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Ogonowska Agnieszka. 2014b. Współczesna edukacja medialna: obraz i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Ogonowska Agnieszka (red.). 2015. Studia de Cultura 5.

Ogonowska Agnieszka, Grzegorz Ptaszek (red.). 2015. Studia de Cultura 6.

Ogonowska Agnieszka. 2015a. „Kompetencje medialne i informacyjne: wybrane modelowe ujęcia i koncepcje”. Zeszyty Prasoznawcze 1 (221) : 72−88.

Ogonowska Agnieszka. 2015b. Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Ogonowska Agnieszka. 2015c. Komunikacja i porozumienie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Ogonowska Agnieszka, Bogusław Skowronek. 2005. „Język na nielegalu”, czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań. W Język@multimedia, Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko (red.). Wrocław.

Pinker Susan. 2015. Efekt wioski: jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.

Rosenhan David L., Martin Seligman. 1994. Psychopatologia, t. 1. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Small Gary W., Gigi Vorgan. 2011. iMózg, Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Sy Borg (przeł.). Poznań: Vesper.

Spitzer Manfred. 2013. Cyfrowa demencja. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Strelau Jan. 2002. Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar.

van Dijk Jan. 2010. Społeczne aspekty mediów, Jan Konieczny (przeł.). Warszawa: PWN.

Virilio Paul. 2001. Maszyna widzenia. W Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów, Andrzej Gwóźdź (red.). Kraków: Universitas.

Żylińska Marzena. 2013. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Filmografia

Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana. 2011. reż. Krzysztof Rzączyński. Film dokumentalny zrealizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.