Fotografia cyfrowa jako źródło poznania

Mariusz Makowski

Abstrakt


W opracowaniu dokonano przeglądu pól aplikacji fotografii cyfrowej pod kątem skutków indywidualnych oraz społecznych. Zwrócono uwagę na specyfikę współczesnych autoportretów określanych jako selfies, na to, jakie funkcje psychologiczne pełni ich wykonywanie i rozpowszechnianie. Przedstawiono również bardziej funkcjonalne wykorzystanie zdobyczy fotografii cyfrowej dla „tradycyjnych” pól jej wykorzystania: terapeutycznego i autoterapeutycznego, takich jak fotoanaliza, „czytanie obrazów” czy fototerapia. Podniesiono też wątek wszechobecności nowoczesnej fotografii w różnorodnych dziedzinach nauki i poznania. Następnie przedstawiono fotografię w kontekście jej podstawowego nośnika, jakim jest Internet, oraz specyfiki Computer Mediated Communication (CMC). Sposób w jaki dziś fotografie są publikowane czy modyfikowane, ma szereg konsekwencji, które mogą być zaskakujące i niepokojące dla tych, którzy je częstokroć beztrosko upubliczniają. Na koniec zwrócono uwagę na zagrożenia dla prywatności związane z wykonywaniem komuś zdjęć oraz manipulatywne posługiwanie się obrazem.

Słowa kluczowe


fotografia, psychologia, zdjęcie, analiza, poznanie, photography, psychology, picture, analysis, cognition

Bibliografia


Akeret Robert U. 1973. Photoanalysis. New York: Pocket Book.

Berne Eric. 1997. W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Paweł Izdebski (przeł.). Warszawa: PWN.

Fox Jesse, Rooney Margaret C. 2015. „The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men’s use and self-presentation behaviors on social networking sites”. Personality and Individual Differences 76 : 161–165.

Goffman Erving. 2011. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Aletheia.

Lasch Christopher. 2015. Kultura narcyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Kocowski Tomasz. 1987. Geneza i funkcje procesów motywacyjnych człowieka. Przegląd Psychologiczny 1 : 91–118.

Kornacki Maciej. 2015. „Wszędzie pełno planet. Rozmowa Marka Oramusa z prof. Maciejem Kornackim”. Wiedza i Życie 8 (968) : 31.

Leary Mark. 2001. Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

Makowski Mariusz. 2010. Możliwości i ograniczenia wypowiedzi za pośrednictwem obrazu w mediach drukowanych. W Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, Michał Drożdż (red.). Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Makowski Mariusz. 2010. Tabloidyzacja mediów: dlaczego konsumenci mediów godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń? Próba analizy psychologicznej. W Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, Michał Drożdż (red.). Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Morgovsky Joel. 2007. „Photography on the couch: The psychological uses of photography”. General Psychologist 42 (1) : 27−30.

Neimeyer Robert A. 1999. „Narrative strategies in grief therapy”. Journal of Constructivist Psychology 12.

Oleś Piotr K. 2012. „Dialogowe funkcje Ja – implikacje dla zdrowia”. Chowanna : 47–65. Dostęp 8 marca 2016. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2012-t-Tom_specjalny/Chowanna-r2012-tTom_specjalny-s47-65/Chowanna-r2012-tTom_specjalny-s47-65.pdf

Pawlak Justyna. 2009. Autokreacja: psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Kraków : WAM.

Smith Marc. 1992. Voices from the Well: The Logic of the Virtual Common, Dostęp 28 października 2014. http://www.sscnet.ucla.edu/soc/csoc/papers/voices/Voices.htm

Sontag Susan. 1986. O fotografii. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Sztuczne Fiołki. https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/Tokarska Urszula. 2002. Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia. W Narracja jako sposób rozumienia świata, Trzebiński, J. (red.). Gdańsk: GWP.

Weiser Judy. 1999. PhotoTherapy Techniques. Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums. Vancouver: PhotoTherapy Center, Publishers.

Winiarski Ryszard, Janusz Zdebski. 2008. Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.