Tożsamość w narracjach internetowych

Urszula Woźniak

Abstrakt


Blogi i serwisy społecznościowe gromadzą ogromną liczbę użytkowników internetu. O atrakcyjności tego aspektu kultury online przesądzają zarówno nieograniczone możliwości w zakresie wyboru i ekspresji tożsamości, jak również interaktywność, która odgrywa ważną rolę dla procesualnych ujęć tej struktury. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki aktywności narracyjnej w przestrzeni online przy uwzględnieniu możliwych konsekwencji dla procesów kształtowania i modyfikowania tożsamości indywidualnej. Opis przekształceń w zakresie konceptualizacji pojęcia tożsamości ilustruje dychotomię pomiędzy integralnością a defragmentacją tej struktury.

Słowa kluczowe


tożsamość, ja, blog, psychologia narracyjna, identity, self, narrative psychology

Bibliografia


Aricak Osman Tolga, Şahin Dündar, Mark Saldaüa. 2015. „Mediating effect of self acceptance between values and offline/online identity expressions among college students”. Computers in Human Behavior 49 : 362−374.

Blogerzy w Polsce 2013 znajomość – wizerunek – znaczenie. Dostęp 13 czerwca 2016. http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf.

Camacho Mar, Janaina Minelli, Gabriela Grosseck. 2012. „Self and identity: raising undergraduate students’ awareness on their digital foodprints”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 46 : 3176−3181.

Gałdowa Anna. 1992. Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Wydawnictwo Platan.

Gergen Kenneth J. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Mirosława Marody (przekł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hall Calvin S, Gardner Lindzey, John B. Campbell. 2013. Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kustra Arkadiusz, Jan Zając. 2008, Motywacje, zachowania i poglądy autorów czytelników blogów. Dostęp 13 czerwca 2016. http://pliki.gemius.pl/Raporty/2008/2008_Gemius_Blox.pl_Badanie_blogosfery.pdf.

Jeleśniański Marek. 2008. Definicja i rodzaje blogów. Dostęp 29 lutego 2016. http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/.

Kozielecki Józef (red.). 2009. Nowe idee w psychologii. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Leppanen Sirpa. 2015. „Dog blogs as ventriloquism: Authentication of the human voice, Discourse”. Context and Media 8 : 63−73.

Li Jamy, Mark Chignell. 2010. „Birds of a feather: How personality influences blog writing and reading”, International Journal of Human – Computer Studies 68 : 589−602.

Oleś Piotr K. 2009. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.

Rettberg Jill Walker. 2012. Blogowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trzebiński Jerzy. 2002. Narracja jako sposób rozumienia świata. Dostęp 20 czerwca 2016.

http://www.is.uw.edu.pl/studenci/pliki/o/19_trzebinski_narracja.pdf.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.