E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek

Mateusz Nizianty, Anna Piechota

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia miejsca literatury elektronicznej we współczesnym świecie, specyfiki tej formy publikowania utworów oraz możliwości, jakie ze sobą niesie. Zarysowano historię powstawania publikacji w postaci e-booków od roku 1971 do dnia dzisiejszego – przedstawiono zmiany, jakie zaszły zarówno w zakresie przygotowania pliku, jak i projektowania urządzeń przeznaczonych do ich odczytywania. Pokrótce omówiono stosowane aktualnie technologie wykorzystywane przy produkcji e-książki: formaty elektronicznego zapisu plików, technologię e-Ink oraz typy czytników obecnych na rynku. Zaprezentowano główne właściwości e-booków oraz różnice między publikacją elektroniczną a tradycyjną. Dokonano analizy struktury rynku e-booków w Polsce oraz preferencji czytelniczych użytkowników tego typu publikacji na podstawie dostępnych raportów. Poruszono kwestie związane z problemem nielegalnego kopiowania e-publikacji – skali zjawiska, prób przeciwdziałania, możliwych rozwiązań. Przedstawiono etapy przygotowania e-książki, zwrócono uwagę na specyfikę typograficznego opracowania oraz łamania i składania tego typu publikacji. Osobne miejsce poświęcono pozycji poezji na rynku e-literatury.

Słowa kluczowe


e-book, e-publikacja, książka elektroniczna, poezja, e-typografia, czytnik książek elektronicznych, self-publishing, rynek książki, rynek e-booków, e-publication, electronic book, poetry, e-typography, e-reader, selfpublishing, book market, e-book market

Bibliografia


Bazarnik Katarzyna. 2011. Liberatura, czyli o powstawaniu gatunków (literackich). W Od liberatury do e-literatury, Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Błaszczyk Małgorzata, Marta Bednarczyk. 2014. Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010–2014. Dostęp 20 stycznia 2016. https://cdn.virtualo.pl/vpl-promo/93f3983c-5cbbcd4513316a06a832ef1d/raport-o-rynku-e-bookow.pdf.

Bolter Jay David. 2014. Przestrzeń pisma. Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.

Carrière Jean-Claude, Umberto Eco. 2010. Nie myśl, że książki znikną. Jan Kortas (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Flusser Vilém. 2014. Poza papier. Teksty Drugie 3.

Gołębiewski Łukasz. 2009. E-książka/book. Szerokopasmowa kultura. Warszawa: Biblioteka Analiz.

Hayles Katherine. 2012. Literatura elektroniczna: czym jest?, Sonia Ficek, Mariusz Pisarski (przeł.). Techsty 7. Dostęp 22 stycznia 2016. http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html.

Koryś Izabela, Dominika Michalak, Roman Chymkowski. 2015. Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r. Dostęp 20 stycznia 2016. http://bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf

Lebert Marie. 2008a. A short story of eBooks, Toronto. Dostęp 25 stycznia 2016. http://www.gutenberg.org/files/29801/29801-pdf.pdf?session_id=89db91205617471ed73eb37036e6468247653bf8

Lebert Marie. 2008b. Project Gutenberg (1971–2008). Toronto. Dostęp 18 stycznia 2016. http://www.gutenberg.org/cache/epub/27045/pg27045-images.html

Myszka Wojciech. 2012. „Książki elektroniczne (stan technologii)”. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 1.

Ożóg Marcin. 2002. Książka elektroniczna. W Liternet. Literatura i internet, Piotr Marecki (red.). Kraków: Wydawnictwo Rabid.

Palęcka Alicja, Maciej Jakubowiak. 2015. Komu potrzebna jest książka? Prawo autorskie w późnej epoce druku. Teksty Drugie 3.

Pawlicka Urszula. 2014. Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce. Teksty Drugie 3.

Raport z badania czytelników książek i ebooków. 2014. Dostęp 23 stycznia 2016. http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20z%20badania%20czytelników%20ksiazek%20i%20ebookow_Legimi_23_10_2014.pdf

Rodak Paweł. 2009. Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hebrard, Fabre, Lejeune. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Tabaczyński Michał. 2014. Ogromna biblioteka. Przemiana technologii pisma i zmiana cywilizacyjna. W Jay David Bolter, Przestrzeń pisma, Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.

Wilk Eugeniusz. 2011. E-literatura. Pytania nieuchronne. W Od liberatury do e-literatury, Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Zygierewicz Anna. 2013. „E-book. Produkt, technologia, rynek”. Analizy. Biuro Analiz Sejmowych 9 (98). Dostęp 20 stycznia 2016. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/D7A0CA-3753C8E631C1257B83003B39FB/$file/Analiza_BAS_2013_98.pdf.

Netografia

http://media.innovationpr.pl/pr/302757/rynek-ebookow-na-fali-wzrostu. Dostęp 21 stycznia 2016.

http://newsrm.tv/komunikat-pr/wzrasta-sprzedaz-ebookow-polsce. Dostęp 21 stycznia 2016.

http://techsty.art.pl/hipertekst/definicje/hiperksiazka/ebook.htm. Dostęp 23 stycznia 2016.

http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2014/02/10/amazon-vs-book-publishers-by-the-numbers/#4bf53d9665a3. Dostęp 29 stycznia 2016.

http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart. Dostęp 19 stycznia 2016.

http://www.nytimes.com/2010/07/20/technology/20kindle.html. Dostęp 10 stycznia 2016.

https://www.legimi.com. Dostęp 23 stycznia 2016.

https://www.legimi.com/pl/jak-to-dziala. Dostęp 23 stycznia 2016.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.