Literatura postelektroniczna? Od literatury elektronicznej do kartki papieru, czyli podróż powrotna, z bagażem nowych doświadczeń

Mikołaj Spodaryk

Abstrakt


W artykule poruszam kwestie wpływu rewolucji mikrokomputerowej i doświadczenia sieci na współczesne praktyki słowne, w tym rozwój literatury elektronicznej, oraz sygnalizuję problem wpływu doświadczenia najnowszych mediów (głównie sieci WWW) na literackie strategie narracyjne widoczne w „tradycyjnym”, papierowym medium. Tytułowa literatura postelektroniczna nie jest ścisłą metodologiczną propozycją, lecz raczej zasygnalizowaną pokusą kategoryzacji zjawisk literackich, na których sieć odcisnęła swoje piętno. Stąd też, w omówieniu pojawiają się także trudne do skategoryzowania dzieła z pogranicza literatury elektronicznej i tej istniejącej w powszechnym obiegu literackim, czego przykładem są niektóre zjawiska związane ze współczesnym pisarstwem konceptualnym.

Słowa kluczowe


hipertekst, literatura elektroniczna, narracja, sieć, konceptualizm, hypertext, electronic literature, narration, network, conceptualism

Bibliografia


Aarseth Espen J. 2014. Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, Dorota Sikora, Mariusz Pisarski, Paweł Schreiber, Dorota Sikora, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków−Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.

Dworkin Craig, Kenneth Goldsmith (red.). 2010. Against Expresion. Evanston: Northwestern University Press.

Bolter Jay David. 1990. Człowiek Turinga: kultura zachodu w wieku komputera, Tomasz Goban-Klas (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bolter Jay David. 2015. Komputery, hipertekst i remediacja druku, Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.

Bolter Jay David. Grusin Richard. 2000. Remediation: Understanding New Media. Cambridge: MIT Press.

Czerski Piotr. 2012. My dzieci sieci. Dziennik Bałtycki 11–12 lutego 2012. Dostęp 2 maja 2013. http://pokazywarka.pl/pm1pgl/.

Ensslin Astrid. 2007. Canonizing Hypertext: Explorations and Constructions. London: Continuum.

Fizek Sonia. 2010. „Testowanie Hegiroskopu Stuarta Multhropa”. Dekada Literacka 1–2. Dostęp 1 lutego 2016. http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=4931

Goldsmith Kenneth. 2011. Uncreative Writing, Managing Language in the Digital Era. New York: Columbia University Press.

Hayles Katherine. 2011. „Literatura elektroniczna: czym jest?”, Sonia Fizek, Mariusz Pisarski (przeł.). Techsty Magazyn Literacki 7 (1). Dostęp 1 lutego 2015. http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html

Humphrey Robert 1970. „Strumień świadomości – techniki”, Stefan Amsterdamski (przeł.), Pamiętnik Literacki 61 (4).

https://editionsatplay.withgoogle.com/#/

https://www.facebook.com/WierszeZGoogle/?fref=ts

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Batuta

http://www.ha.art.pl/felietony/2930-arkadiusz-wierzba-digitalpraha-212-no-longer-supported.html

Johnson Bryan Stanley. 2002. Czy aby nie jesteś za młody, aby zapisywać własne wspomnienia?, Alicja Skarbińska-Zielińska (przeł.). W Od Joyce’a do liberatury, Katarzyna Bazarnik (red.). Kraków: Universitas.

Mitchell William, John Thomas. 2010. Forma przestrzenna w literaturze, Paulina Kwiatkowska (przeł.). W Almanach Antropologiczny. Słowo/obraz, Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Paweł Rodak (red.). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Perloff Marjorie. 2010. Unoriginal Genius. Chicago: The University of Chicago Press.

Perloff Marjorie. 2015. „Konceptualizmy stare i nowe”, Aleksandra Małecka (przeł.). Ha!art 50. Kraków: Fundacja Korporacja Ha!art.

Spodaryk Mikołaj. 2015. „Konceptualizowanie Joyce’a”. Ha!art 50. Kraków: Fundacja Korporacja Ha!art.

Stephens Paul. 2015. „Now We Are Friends Roberta Fittermana przez pryzmat dziesięciu terminów z teorii mediów”, Magdalena Kuza (przeł.). Ha!art 50. Kraków: Fundacja Korporacja Ha!art.

Woźniakiewicz-Dziadosz Maria. 2012. Hiperpowieść albo sieć w powieści. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wójtowicz Ewa. 2008. Net art. Kraków: Wydawnictwo Rabid.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.