Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji

Anna Ślósarz

Abstrakt


Edukacja medialna w krajach demokracji konkurencyjnej podlega cyklicznym zmianom wprowadzanym przez kolejne elity władzy. Kongres Edukacji Medialnej służył integracji wysiłków podejmowanych przez podmioty instytucjonalne, edukacyjne, rządowe i pozarządowe. Rekomendacje dotyczyły rozumienia kompetencji medialnych, potrzebnych działań i wprowadzania nowych technologii. Między pierwszym i drugim Kongresem Edukacji Medialnej wprowadzono elektroniczne podręczniki i podstawy programowe, odbyto wybory prezydenckie i samorządowe, podejmowane były inicjatywy w zakresie kształcenia nauczycieli. Przygotowano też ustawę o mediach publicznych i strategię wdrażania szerokopasmowego Internetu do szkół.

Słowa kluczowe


edukacja medialna, demokracja konkurencyjna, szkolna edukacja, instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe, podstawa programowa, media education, competitive democracy, school education, institutions, local authorities, NGO, curriculum

Bibliografia


#bazarek #bazarek ceny (25 X 2015). Dostęp 30 kwietnia 2016. https://twitter.com/search?q=%23bazarek%20ceny

„2 Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej”. Dostęp 23 grudnia 2016. http://www.kep.com.pl/

Adamkiewicz Joanna. 2015. Nowe technologie informacyjne w edukacji. Niekoniecznie „cyfrowa demencja”. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

„AltKom Akademia. Zobaczyć inaczej”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.altkomakademia.pl/

Bednarek Józef. 2002. Media w nauczaniu. Warszawa: Mikom.

Bednarek Józef. 2008. Multimedia w kształceniu. Warszawa: PWN.

Boroń Piotr. 2014. Wątki edukacji medialnej w zapowiedziach komitetów wyborczych do Parlamentu RP (w latach 1989–2011. W Człowiek. Media. Edukacja, Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp 12 czerwca 2016. http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/boron.pdf.

Ciciak Anna, Aniela Książek-Szczepanikowa, Marcin Wlazło. 2003. Polonista w erze Marconiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Chacińska Maja. 2015. Edukacja medialna w Szwecji. Wybrane aspekty. W Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls : 184−199.

„Coaching Consulting Innovation”. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://ccinnovation.pl

Czekamy na ankiety – program „Internet dla szkół”. 2016. Dostęp 30 kwietnia 2016. https://mc.gov.pl/aktualnosci/czekamy-na-ankiety-program-internet-dla-szkol

Depta Henryk. 1975. Film i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Depta Henryk. 1986. Fabryka snów czy szkoła życia: problemy młodzieży a wartości filmu. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

Drzewiecki Piotr. 2010. Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Otwock-Warszawa. Dostęp 12 czerwca 2016. https://www.academia.edu/2080598/Media_aktywni._Dlaczego_i_jak_uczy%C4%87_edukacji_medialnej_Program_nauczania_edukacji_medialnej_dla_gimnazj%C3%B3w_i_szk%C3%B3%C5%82_ponadgimnazjalnych_z_opracowaniem_metodyczny

Drzewiecki Piotr. 2012. Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju. W Człowiek, media, edukacja, Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN : 111−115.

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej. Raport ekspercki. 2013. Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska (red.). Kraków: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Dostęp 12 czerwca 2013. http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf.

Dziarmakowska Kaja, Paulina Wróbel. 2015. Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach. Warszawa: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” dla Fundacji Nowoczesna Polska. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Badanie_potencja%C5%82u_edukacji_medialnej_w_Warszawie_raport_final.pdf

„E-podręczniki.pl”. Dostęp 30 kwietnia 2016. https://www.epodreczniki.pl/begin/.

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. 2015. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Fal Michał. 12 VIII 2015. „Duda wygrał pozytywnym przekazem, a nie hejtem”. Z Pawłem Sefernakerem o kulisach kampanii w internecie [WYWIAD]. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18539397,duda-wygral-pozytywnym-przekazem-a-nie-hejtem-z-pawlem-szefernakerem.html#Czolka3Img

Fiołek-Lubczyńska Bogumiła. 2004. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej: o audiowizualnych tekstach kultury. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajda Janusz, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta. 2004. Edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gajda Janusz. 2007. Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

„HR Polska. Portal branżowy”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.hrpolska.pl/http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/emurawska/wnioski-i-rekomendacje-po-i-kongresie-edukacji-

medialnej.pdf

Jakubowicz Karol. März 2005. „Post-communist media development in perspective”. Friedrich Ebert Stiftung. Internationale Politikanalyse Europäische Politik. Politikinformation Osteuropa. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://library.fes.de/pdf-files/id/02841.pdf

Jakubowski Witold. 2006. Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

klep Andrzej Duda czyta hejterowskie tweety o sobie i robi miny. „Plastikowy Maliniak” [WIDEO]. 2015. Dostęp 3 kwietnia 2016. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,143907,17691130,Andrzej_Duda_czyta_hejterskie_tweety_o_sobie_i_robi.html

„Kongres Edukacji Medialnej” II Kongres Edukacji Medialnej „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://kongres.ptem.org.pl/

„Kongres Edukacji Pozaformalnej”. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://www.kep.com.pl/

Książek-Szczepanikowa Aniela. 1996. Ekranowy czytelnik – wyzwanie dla polonisty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ktvipl. 1 X 2014. I Kongres Edukacji Medialnej. Dostęp 30 kwietnia 2016. https://www.youtube.com/watch?v=atbP2BSGjy0

Lepa Adam. 2000. Pedagogika mass mediów. Łódź: Wydawnictwo Archidiecezjalne Łódzkie.

Lewicki Bolesław. 1935. Młodzież przed ekranem. Lwów: Druk „Słowa Polskiego”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2014. Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Warszawa.

Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu – poradnik dla edukator. 2013. Lechosław Hojnacki (red.). Warszawa: Think Global sp. z o.o.

Nowel Ewa. 2002. Program Partner. Zeszyt ćwiczeń. Moduł – procesy komunikacyjne (Edukacja czytelnicza i medialna). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Nowel Ewa. 2004. Program Partner. Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja. Zeszyt ćwiczeń. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Nowina Konopka Maria. 2014. Sterująca funkcja informacji w łańcuchu zarządzania / informacją podmiotów sceny politycznej. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 34.

Nurczyńska-Fidelska Ewelina. 1989. Edukacja filmowa na tle kultury literackiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Od teatru żaków do Internetu: o edukacji humanistycznej w szkole. 2003. Barbara Myrdzik (red.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ogonowska Agnieszka. 2003. Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.

Ogonowska Agnieszka. 2009. Telewizja w edukacji medialnej. Kraków: Universitas.

Ogonowska Agnieszka. 2013. Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Osiński Zbigniew. 2005. Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. W Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Krzysztof Narojczyk, Bohdan Ryszewski (red.). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 143−156.

Osiński Zbigniew. 2010. Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. W Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, Zbigniew Osiński (red.). Lublin : 8−26. Dostęp 12 czerwca 2010. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2687&from=latest.

Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. 2007. Bronisław Siemieniecki (red.), t. 1, 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

„Personel i Zarządzanie”. Dostęp 27 kwietnia 2016. http://personel.infor.pl/plk. 25 października 2015. W Polsce trwa cisza wyborcza, a tymczasem na Twitterze... Oni już wiedzą!. Dostęp 12 czerwca 2016. http://niezalezna.pl/72265-w-polsce-trwa-cisza-wyborcza-tymczasem-na-twitterze-oni-juz-wiedza.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 2016. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/501/12284306/12347450/12347451/dokument216815.pdf

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 2016. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12284306/12347450/12347451/dokument216816.pdf

„Polskie Towarzystwo Informatyczne”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.pti.org.pl/

Poręba Agata Jolanta. 2014. Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski (niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka).

„Pracownia Satysfakcji”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.pracowniasatysfakcji.com/

Schumpeter Joseph A. 2003. Capitalism, socializm and democracy. Lublin: Routledge.

Siemieniecki Bronisław. 2002. Komputer w edukacji: podstawowe problemy technologii informacyjnej.

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Skoczylas Ludwik. 1918. Kinoteatr: nowy wróg młodzieży. Lwów: Komitet Opieki nad Młodzieżą Chrześcijańską.

„SuperBiznes”. http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/. Dostęp 23 grudnia 2016.

Stróżyński Klemens. 2001. Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole: poradnik dla humanistów i innych nauczycieli. Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2.

Szczepańska Ewa. 2001. Edukacja filmowa w szkole. Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPI2.

Ślipek Bożena (oprac.). 2010. Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym. Dostęp 12 kwietnia 2016. http://www.sportosporto.pl/Obrazy/Naucza/49.pdf.

Ślósarz Anna. 2002. Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej. Kraków: Wydawnictwo Pijarów.

Ślósarz Anna. 2008. Media w służbie polonisty. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Tambor Agnieszka. 2015. Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Dostęp 12 czerwca 2016. http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=188016&from=pubindex&dirids=10&lp=685.

„Tarbonus”. Dostęp 29 kwietnia 2016. https://www.tarbonus.pl/pl/

tw Nowa ustawa medialna: pięć osób w Radzie Mediów Narodowych, przez trzy miesiące weryfikacja pracowników. 6 I 2016. Dostęp 12 czerwca 2016. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowa-ustawa-medialna-piec-osob-w-radzie-mediow-narodowych-przez-trzy-miesiace-weryfikacja-pracownikow.

United Nations Human Development Report 2015: Statistical annex. Dostęp 12 kwietnia 2016. http://report.hdr.undp.org.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034.

„WP Money.pl”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.money.pl/


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.