Literackie wizerunki Cyganów w literaturze polskiej i rosyjskiej

Piotr Borek

Abstrakt


Recenzja książki Dzieci Hagar

Słowa kluczowe


Cyganie, Dzieci Hagar, recenzja, Romowie

Bibliografia


Dąbrowski Roman. 2010. „I Cygan czasem może być poczciwy”. O sentymentalnej postaci Cygana w polskim oświeceniu. W Etniczność – tożsamość – literatura. Zbiór studiów, Paweł Bukowiec, Dorota Siwor (red.). Kraków.

Ficowski Jerzy. 1989, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Warszawa.

Kaczor Elżbieta, Piotr Borek. 2011. Z pogranicza kultury romskiej i polskiej, czyli o baśni cygańskiej. W Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie, Piotr Borek (red.). Kraków 2011.

Sobieska Anna. 2015. Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cyganów. Studia imagologiczne. Warszawa: Oficyna 21.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.