Słowo od Redaktorki Naczelnej

Agnieszka Ogonowska

Abstrakt


Tom tematyczny poświęcony problematyce italianistycznej, w dużej mierze opisanej w optyce lingwistyki kulturowej. Relacje język–kultura zostały wzbogacone o wymiar kognitywny, co umożliwiło ukazanie wzajemnych wpływów kultury, języka i ludzkiego poznania.

Bibliografia


G. P. Palmer, Toward a Theory of Cultural Linguistics, University of Texas Press, Austin 1996.

C. Kramsch, Language and Culture, Oxford University Press, 1998.

M. Saville-Troike, The Etnography of Communication. An Introduction, Blackwell, Cambridge, 1989.

J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 2001.

A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.