Promuovere la motivazione nella classe multilivello: uso della canzone nell’unità stratificata e differenziata

Anna Zingaro

Abstrakt


Questo articolo presenta gli esiti di una sperimentazione in una classe multilivello di italiano L2 di unità didattiche stratificate e differenziate (USD) (Caon 2006) basate su testi di canzoni italiane. Si illustreranno il contesto didattico di applicazione e i fondamenti teorici di tale pratica, della quale verranno riportati brevi esempi. Infine, dall’analisi quantitativa degli esiti dei monitoraggi effettuati sul gruppo-classe oggetto di studio, si mostrerà come tale pratica si sia rivelata utile alla gestione dell’eterogeneità dei livelli e al  potenziamento della motivazione legata al piacere (Balboni 1994).

Zwiększenie motywacji w klasie wielopoziomowej: wykorzystanie piosenki w wielowarstwowej i zróżnicowanej jednostce dydaktycznej

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentu, przeprowadzonego w wielopoziomowej klasie uczącej się języka włoskiego jako obcego, Eksperyment polegał na zróżnicowaniu jednostek dydaktycznych (Caon 2006), opartych na tekstach włoskich piosenek. Artykuł pokazuje dydaktyczny kontekst zastosowania powyższej metody oraz jej podstawy teoretyczne, ilustrując je zwięzłymi przykładami. Na koniec, z jakościowej analizy obserwacji przeprowadzonych na grupie-klasie będącej przedmiotem badań, pokazano użyteczność metody w kwestii zarządzania zróżnicowaniem poziomów oraz jej pozytywny wpływ na zwiększanie motywacji w połączeniu z przyjemnością (Balboni 1994).


Słowa kluczowe


italiano L2, classe multilivello, unità didattica stratificata e differenziata (USD), canzone italiana, motivazione, piacere

Bibliografia


Balboni P. E. 1994. Didattica dell’italiano a stranieri, Roma.

Balboni P. E. 1998. Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue straniere, lingue classiche, Torino.

Balboni P. E. 2002. Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino.Caon F. 2006 a c. di. Insegnare italiano nella classe ad abilità differenziate, Perugia.

Caon F. 2008. Educazione linguistica e differenziazione. Gestire eccellenza e difficoltà, Torino.

Chomsky N. 1975. Problemi di teoria linguistica, trad. A. De Palma, Torino.

Danesi M. 1988. Neurolinguistica e glottodidattica, Padova.

Danesi M. 1998. Il cervello in aula!, Perugia.

Diadori P. 2010 a c. di. Insegnare italiano a stranieri, Milano.

Diadori P., Palermo P. & Troncarelli D. 2009. Manuale di didattica dell’italiano L2, Perugia.

Diadori P., Palermo P. & Troncarelli D. 2015. Insegnare italiano come seconda lingua, Roma.

Freddi G. 1970. Metodologia e didattica delle lingue straniere, Bergamo.

Freddi G. 1994. Glottodidattica. Fondamenti, metodi, tecniche, Torino.

Freddi G. 1999. Psicolinguistica, sociolinguistica, glottodidattica, Torino.

Krashen S. D. 1983. Principle and Practice in Second Language Acquisition, Oxford.

Krashen S. D. 1985. The Input Hypothesis: Issues and Implications, London.

Lozanov G. & Gateva E. 1983. Metodo Suggestopedico per l’insegnamento delle lingue straniere, trad. S. Todorov, Roma.

Porcelli G. 1994. Principi di glottodidattica, Brescia.

Prodromou L. 1992. Mixed Ability Classes, London.

Scherer K. R. 1984. On the nature and function of emotion: a component process approach, [in:] Approaches to emotion, a c. di K. R. Scherer & P. Ekman, Hillsdale: 293–317.

Schumann. J. H. 1999. The Neurobiology of Affect in Language, Oxford.

Schumann J. H., Crowell S. E., Jones N. E., Lee. N., Schuchert. S. A. & Wood. L. A. 2004. The neurobiology of learning. Perspectives from second language acquisition, Los Angeles.

Titone R. 1976. Psicodidattica, Brescia.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.