Interferenze della filosofia buddista in "Per Isabel". "Un mandala" di Tabucchi

Moonjung Park

Abstrakt


In Per Isabel. Un Mandala Tabucchi ha completato la trilogia del tema dell’inquietudine, del rimorso e della riflessione dei moderni insieme a Requiem e Notturno Indiano, interiorizzando i contenuti orientali in maniera più capillare e proponendo singolari combinazioni con la filosofia occidentale, nonché inedite soluzioni esistenziali e letterarie. In Per Isabel. un Mandala la riflessione di Tabucchi si concentra sui personaggi che si confrontano con il dolore interiore cercando la verità attraverso la quale si può essere ‘guariti’ da tale sofferenza ontologica. Ma dal momento che un tale percorso avviene all’interno di uno spazio letterario, appare indispensabile, secondo Tabucchi, che i lettori, per attingere alla verità nascosta – ossia per affrontare il vero Sé – intraprendano, all’interno del testo narrativo, un vero e proprio viaggio, la cui meta sarà il conseguimento del Nirvana. Ecco dunque che in quest’ottica anche le opere di Tabucchi possono essere lette come un Mandala, ovvero una sorta di mappa concettuale e letteraria offerta ai lettori come guida all’illuminazione.

Echa filozofii buddyjskiej w "Per Isabel". "Un Mandala" Antonia Tabucchiego


Dziełem Per Isabel. Un Mandala kończy Tabucchi trylogię poświęconą tematyce niepokoju, wyparcia i refleksji nad nowoczesnością, której dwie poprzednie części to Requiem i Notturno indiano. Treści orientalne ujęte są w nim w sposób bardziej aluzyjny i subtelny, w oryginalnym stylu przedstawiony jest też ich związek z filozofią zachodnią, całość zaś prezentuje niespotykane dotychczas rozwiązania literackie i wątki egzystencjalne. W Per Isabel. Un Mandala Tabucchi koncentruje się na bohaterach, którzy konfrontują się z wewnętrznym bólem poszukując prawdy, będącej w stanie wyleczyć ich z egzystencjalnego cierpienia. Z uwagi jednak na fakt, iż poszukiwanie to ma miejsce w przestrzeni literackiej niezbędnym okazuje się, by czytelnicy, chcący dostąpić ukrytej prawdy, również odbyli narracyjną podróż, której celem jest osiągnięcie Nirwany. W tej właśnie perspektywie dzieła Tabucchiego można odczytywać jako mandalę, swego rodzaju literacką mapę oferowaną czytelnikowi jako przewodnik ku oświeceniu.


Słowa kluczowe


Tabucchi, buddismo, Per Isabel. Un Mandala, inquietudine, nirvana

Bibliografia


Opere di Antonio Tabucchi

Tabucchi A. 1984. “Mistero indiano”. La Repubblica. 11 novembre: 16.

Tabucchi A. 1992. Requiem, trad. di Sergio Vecchio, Feltrinelli, Milano.

Tabucchi A. 1999. “Osservando il Novecento”. MicroMega 1: 249–254.

Tabucchi A. 2010. Viaggi e altri viaggi, a cura di Paolo Di Paolo, Milano.

Tabucchi A. 2012. Parole per Antonio Tabucchi con quattro inediti, a cura di Roberto Francavilla, Roma.

Tabucchi A. 2013. Di tutto resta un poco. Letteratura e cinema, a cura di Anna Dolfi, Milano.

Tabucchi A. 2013. Per Isabel una mandala, Milano.

Letteratura critica

Dolfi A. 2008. I ‘notturni’ di Antonio Tabucchi, Atti di seminario. Firenze, 12–13 maggio 2008, a cura di Anna Dolfi, Roma.

Dolfi A. 2010. Gli oggetti e il tempo della saudade. Le storie inafferrabili di Antonio Tabucchi, Firenze.

Dolfi A. 2013. “Isabel, o della ‘lunga’ notte”, Estudos Italianos em Portugal 8: 143–154.

Park MJ. 2014.“L’inquietudine, il rimorso, la riflessione e la purificazione in ‘Per Isabel. Un Mandala’ di Tabucchi”, Associazione Coreana di Letteratura e Linguistica Italiana 41: 1–75.

Trentini N. 2014. “Recensione ad Antonio Tabucchi, Per Isabel. Un mandala”, Narrazioni, 4: 140.

Filosofia buddista

Meazza Lu. 1998. Le Filosofie Buddiste, Pavia.

th Dalai Lama Tenzin Gyatso, Carrière J-C. 1999. The Power of Buddhism, Vancouver.

Anonymous. 2006. 맛지마니까야 Majjhima-Nikaya, trad. coreana Lee Jeongpyo, Chonnam.

Anonymous. 2008. 수타니파타 Suttanipata , trad. coreana Ji-Ann, ZMANZ, Seoul, trad. it. Enzo Alfano (http://www.canonepali.net/pdf/suttanipata.pdf).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.