Włoskie podróże w polskiej literaturze dokumentu osobistego kobiet (z jednym wyjątkiem dla powieści). Wybrane przykłady

Anna Pekaniec

Abstrakt


Tekst jest krótką prezentacją wybranych autobiografii (szeroko pojętych) i jednej powieści, autorstwa kobiet, w których ważniejszym z motywów jest podroż do Włoch. Traktowana rekreacyjnie, jako życiowa konieczność, chwila wytchnienia, dobrowolna, przymusowa, każdorazowo każe zastanowić się nad sposobami budowania narracji o włoskich wojażach, kieruje uwagę na strategie tożsamościowe. Włochy – widziane na ogół przez pryzmat estetycznych i kulturowych stereotypów stają się przestrzenią inicjacji, opuszczaną po swoistej przemianie. Mogą też stać się domem. Ważne jest to, że Italia jawi się tu jako przestrzeń wyjątkowa i pożądana.

Słowa kluczowe


kobieta, podróżowanie, autobiografia, wspomnienia

Bibliografia


Czermińska M. 2003. „Punkt widzenia jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej". Teksty Drugie (2/3): 11–27.

Freud Z. 1974. Pisarz i fantazjowanie, przeł. M. Leśniewska, [w:] Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. 1, Kraków: 508–517.

Hüchtker D. 2001. Kobieta w podróży. Czas emancypacji, czas wolności czy kontynuacja codzienności?, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa: 313–324.

Iwanczewska Ł. 2009. Jadwiga Mrozowska-Toeplitz. Pozostać sobą…, [w:] Krakowski Szlak Kobiet Przewodniczka po Krakowie emancypantek, red. E. Furgał, Kraków: 61–78.

Krasińska E. 1995. Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, wybór, komentarz i wstęp Z. Sudolski, tłum. U. Sudolska, t. 1, listopad 1835–czerwiec 1848, Warszawa.

Morozowicz-Szczepkowska M. 1935. Twarz w lustrze, Warszawa.

Morozowicz-Szczepkowska M. 1968. Z lotu ptaka. Wspomnienia, Warszawa.

Mrozowska Toeplitz J. 1975. Słoneczne życie, oprac. A. Wóycicki, Kraków.

Olkuśnik M. 2001. Zwierciadło i drogowskaz. Prasa warszawska przełomu XIX i XX w. o podróży i wypoczynku kobiet poza miastem, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa: 239–263.

Olkuśnik M. 2004. Kobieta w podróży na przełomie XIX i XX wieku. Między próbą emancypacji a presją „podwójnej moralności”, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa: 421–439.

Płaszczewska O. 2001. Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków.

Rybicka E. 2012. Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od polityki przestrzeni do polityki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków: 311–343.

Sontag S. 1999. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, tłum. J. Anders, Warszawa.

Walka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów. 2001, zebr., oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa.

Wojciechowska M. 2011. Pisarstwo kobiet podróżujących w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939. Z antologią, red. nauk. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, P. Biczkowska, Kraków: 231–239.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.