Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a)

Jakub Kosek

Abstrakt


W artykule zwrócono uwagę na wykorzystanie wideoklipu w twórczości angielskiego prekursora muzyki heavymetalowej Johna Ozzy’ego Osbourne’a. Autor zaprezentował kluczowe typologie dotyczące badanego zjawiska, a także podjął rozważania nad działalnością brytyjskiego twórcy w perspektywie procesu autokreacji wizerunku, działań mitologizacyjnych oraz w kontekście tworzenia rockowych struktur doświadczania i odczuwania.

Słowa kluczowe


wideoklip, autopromocja, narracja, muzyka rockowa, John Ozzy Osbourne, kultura audiowizualna, music video, self-promotion, narration, rock music, John Ozzy Osbourne, audiovisual culture

Bibliografia


Burszta Wojciech. 2016. Yes i długie trwanie w rocku. W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 2, Toruń. 34–46.

Brzykcy Paweł. 2016. „Teraz historia. Kower Story”. Teraz Rock nr 9. 106.

Frith Simon. 2011. Sceniczne Rytuały. O wartości muzyki popularnej. M. Król (przeł.). Kraków.

Godzic Wiesław. 1996. Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków.

Goodwin Andrew. 1992. Dancing In The Distraction Factory: Music Television and Popular Culture. Minneapolis.

Goffman Erving. 2006. Rytuał interakcyjny. A. Szulżycka (przeł.). Warszawa.

Jarecka Urszula. 1999. Świat wideoklipu. Warszawa.

Jeziński Marek. 2014. Mitologie muzyki popularnej. Toruń.

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń.

Kaplan Ann. 1987. Rocking around the Clock. London.

Kinder Marsha. 1988. „Teledyski a widz: telewizja, ideologia i marzenia senne”. M. Chabrowska (przeł.). Przekazy i Opinie nr 1–2.

Kosek Jakub. 2016. O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy’ego Osbourne’a). W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 1, Toruń.

Kosek Janusz, 2017. Transmedialna (auto)kreacja wizerunku prekursorów heavy metalu jako zagadnienie Metal Music Studies. W Muzyka – Uniwersytet – Technologie – Emocje. Kraków (tekst w druku).

Major Barbara. 2013. Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej. Kraków.

Rychlewski Marcin. 2011. Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk.

Siwak Wojciech. 1990. Estetyka rocka. Warszawa.

Filmografia

Black Sabbath Live: Gathered in Their Masses. 2013. USA.

Fleiss Mike, M. Piscitelli. 2011. God Bless Ozzy Osbourne. USA.

Ozzy Osbourne. Memoirs Of A Madman. 2014. USA.

Ozzy Osbourne. The Ultimate Ozzy. 1986. USA.

Netografia

http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/godisdead.html [dostęp: 17.01.2017].

http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/crazybabies.html [dostęp: 15.01.2017].

http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/barkatthemoon.html [dostęp: 15.01.2017].

https://genius.com/albums/Ozzy-osbourne/Bark-at-the-moon [dostęp: 15.01.2017].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.