Mobilne pejzaże. Miasto w ruchu czy ruch w mieście?

Marianna Michałowska

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.9.4.6

W artykule analizowane są sposoby reprezentacji miejskiego krajobrazu w fotografii. Stawiam tezę, że chociaż przestrzeń zasadniczo jest nieruchoma, to można mówić o postrzeżeniu jej jako ruchomej w czasie oraz środkami fotografii można podzielić się z innymi doświadczeniem mobilności. Tekst składa się z pięciu części: z wprowadzenia, w którym analizuję znaczenia terminu „mobilny pejzaż”, oraz z czterech interpretacji, zainspirowanych fotografiami reprezentatywnymi dla przemian zachodzących w obszarze fotograficznego medium. Są to kolejno: widoki miast Charlesa Marville’a i Karola Beyera, fotomontaże Edwarda Steichena i Harry’ego Callahana, fotografie mobilne (portal Grupamobilni.pl), oraz projekt oparty na aplikacji mobilnych (Amsterdam REALTIME). Proponowane tu refleksje nie dostarczą wyczerpującej wiedzy o mobilnym pejzażu miasta, lecz, mam nadzieję, mogą stać się początkiem takiej analizy.

Mobile landscapes. City in motion or motion in a city?

An article is an analysis of modes of representation of urban landscape in photography. I state that though a city space formally is still we perceive it as movable in time. We can also share the mobile experience with others. The article is parted into five sections: the introduction reflects briefly on the meaning of the term „mobile landscape” and four short interpretations inspired by four photographs, representative for shifts in history of photography are presented in subsequent parts. These are: city views by Charles Marville and by Polish photographer Karol Beyer, photomontages by Edward Steichen and by Harry Callahan, mobile photography by Polish group „mobilni” and finally – a project based on mobile app (Amsterdam REALTIME). Brief reflection proposed in the article is not a comprehensive survey on mobile landscape, but rather – can suggest a direction of such study.


Słowa kluczowe


fotografia mobilna, fotografia miejska, pejzaż miejski, media lokacyjne, mobile photography, urban photography, urban landscape, locative med

Bibliografia


Barnouw Erik. 1993. Documentary: A History of the Non-fiction Film. New York–Oxford: Oxford University Press.

Batchen Goeffrey. 1997. Burning with desire. Cambridge–London: The MIT Press.

Belting Hans. 2007. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. M. Bryl (przeł.). Kraków: Universitas.

Berleant Arnold. 2007. Prze-myśleć estetykę. M. Korusiewicz, T. Markiewka (przeł.). Kraków: Universitas.

Berry Marsha. 2014. Filtered Smartphone Moments: Haunting Places. W Mobile Media Making in an Age of Smartphones. M. Berry. M. Schleser (red.). New York: Macmillan: 58–67.

Clarke Graham. 1997. The Photograph. Oxford: Oxford University Press.

Frizot Michel. (red.) 1998. A New History of Photography. Köln: Könemann.

Frydryczak Beata. 2013. Krajobraz. Od estetyki the pictoresque do doświadczenia topograficznego. Poznań: Wydawnictwo PTPN.

Frąszczak Magdalena. 2017. Celebryci i Normalsi. Netnograficzna analiza praktyk komunikacyjnych użytkowników aplikacji Snapchat. http://kulturymobilne.pl/szczegoly-aktywnosci/?id=695&mainpicture=1 [dostęp: 20.06.2017].

Hjorth Larisa, Sun Sun Lim. 2012. “Mobile intimacy in an age of affective mobile media”. Feminist Media Studies nr 12(4). 477–484.

Kasperek Ewa. 2012. „Malarz życia ponowoczesnego. O fotografiach Michaela Wolfa”. Studia Kulturoznawcze nr 1(2). 131–150.

Keep Dean. 2014. Artist with a Camera-Phone: A Decade of Mobile Photography. W Mobile Media Making in an Age of Smartphones. M. Berry. M. Schleser (red.). New York: Macmillan. 15–24.

Kember Sarah. 2012. The Becoming-Photographer in Technoculture. http://eitherand.org/reconsidering-amateur-photography/becoming-photographer-technoculture/ [dostęp: 20.06.2017].

Michałowska Marianna. 2011. „Człowiek patrzy na przyrodę”. Kultura Współczesna nr 1. 86–98.

Miczka Tadeusz. 1994. Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Moholy-Nagy László. 1947. Vision in Motion. Chicago: Paul Theobald.

Nacher Anna. 2016. Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nieszczerzewska Małgorzata. 2009. Narracje miejskiej wyobraźni. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Perego Elvire. 1998. The Urban Machine. W A New History of Photography. M. Frizot (red.). Köln: Könemann. 197–216.

Pessoa Fernando. 1995. Księga niepokoju. J.Z. Klawe (przeł.). Warszawa: Czytelnik.

Pink Sarah. 2011. Uruchamiając etnografię wizualną. Wytwarzanie szlaków, miejsc i obrazów. W Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. M. Frąckowiak, K. Olechnicki (red.). Warszawa: Bęc Zmiana. 109–115.

Ratti Carlo, Pulselli Riccardo Maria, Williams Sarah, Frenchman Dennis. 2016. “Mobile Landscapes: using location data from cell-phones for urban analysis”. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science vol. 33(5). 727–748. http://senseable.mit.edu/papers/pdf/20050101_Pulselli_etal_MobileLandscapes_Equilibri.pdf [dostęp: 20.06.2017].

Sheller Mimi, Urry John. 2006. Mobile Technologies of the City. London–New York: Routledge.

Simmel Georg. 2006. Most i drzwi. M. Łukasiewicz (przeł.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Urry John. 2009. Socjologia mobilności. J. Stawiński (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Villi Mikko. 2010. Visual mobile communication. Camera photo message as ritual communication and mediated presence. Jyväskylä: Aalto University.

Virilio Paul. 1994. The Vision Machine. J. Rose (przeł.). Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Wójtowicz Ewa. 2016. Sztuka w kulturze postmedialnej. Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.