Miasto niekończącej się tułaczki. Pejzaż Los Angeles w twórczości filmowej Michaela Manna

Wojciech Sitek

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.9.4.2

W Los Angeles, przestrzeni ciągłej podróży, wątpliwą ostoję dla znużonych nomadów wyznaczają wyłącznie pokoje hotelowe, niewyposażone domy i centra handlowe. Terytorium miasta jest zaś wytyczane przez labirynty dróg, torów kolejowych i pasów startowych, które stanowią z jednej strony drogę ucieczki z metropolii, z drugiej zaś częstokroć prowadzą z powrotem do opuszczanej przestrzeni. Namysł nad ekranową konstrukcją ponowoczesnego miasta jest elementem analizy czasów niekończącej się tułaczki, charakteryzującej dynamiczny ekosystem współczesności.

A city of neverending wandering. Landscape of Los Angeles in the film work of Michael Mann

In Los Angeles, the space of constant travel, the dubious refuge for tired nomads are hotel rooms, unfurnished houses, and shopping centers. The city’s territory is defined by a labyrinth of roads, railroads, and runways. They allow to escape from the metropolis but they often lead back to the abandoned spaces. A study of representation of the postmodern city is an element of the analysis of the world of endless wandering which characterizes the dynamic ecosystem of the present day.


Słowa kluczowe


Michael Mann, ponowoczesność, miasto, postmodernity, city

Bibliografia


Augé Marc. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. R. Chymkowski (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baldwin Elaine, B. Longhurst i in. 2007. Wstęp do kulturoznawstwa. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński (przeł.), Poznań: Zysk i S-ka.

Ballard James Graham. 2009. Miasto koncentracyjne. L. Jęczmyk (przeł.). W J.G. Ballard. Ogród czasu. L. Jęczmyk, Z. Uhrynowska-Hanasz (przeł.). Kraków: Vis-a-vis/Etiuda.

Banham Reyner. 1971. Los Angeles. The Architecture of Four Ecologies. London: Allen Lane.

Bartnik Czesław Stanisław. 1993. Polska teologia miasta. W Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Wartości. H. Imbs (red.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bauman Zygmunt. 2008. Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. J. Margański (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Davis Mike. 2009. Planeta slumsów. K. Bielińska (przeł.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Jakubowska Małgorzata. 2006. Żeglowanie po filmie. Kraków: Rabid.

Jameson Fredric. 2011. Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kunce Aleksandra. 2013. Dom – na szczytach lokalności. W A. Kunce, T. Sławek, Z. Kadłubek. Oikologia. Nauka o domu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lynch Kevin. 2011. Obraz miasta. T. Jeleński (przeł.). Kraków: Archivolta.

Mann Michael. 1997. An Interview with Michael Mann. https://www.youtube.com/watch?v=fvkFi72cAbY [dostęp: 20.11.2017].

Martin-Jones David. 2011. Deleuze and World Cinemas. New York: Continuum International PG.

Martyn Peter. 1999. „«Miejskość» a urbanistyka – mit kontra rzeczywistość?”. Kwartalnik Filmowy nr 28. 6–25.

Massey Doreen. 1991. “A Global Sense of Place”. Marxism Today nr 38. 24–29.

Mazierska Ewa. 1999. „Janusowe oblicze filmowego miasta”. Kwartalnik Filmowy nr 28. 38–53.

Nawratek Krzysztof. 2008. Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art.

Okome Onookome. 2002. Writing the Anxious City: Image of Lagos in Nigeria Home Video Films. W Under Siege. Four African Cities – Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos. O. Enwezor (red.). Ostfildern–Ruit: Hatje Cantz Verlag.

Rybin Steven. 2013. Michael Mann. Crime Auteur. Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth: Scarecrow Press.

Sławek Tadeusz. 2013. Mapa domu. W T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek. Oikologia. Nauka o domu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Soja Edward W. 1989. Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso.

Sudjic Deyan. 2017. Język miast. A. Sak (przeł.). Kraków: Karakter.

Symotiuk Stefan. 1997. Filozofia i genius loci. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury.

Virilio Paul. 2008. Prędkość i polityka. S. Królak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Wallis Aleksander. 1987. Ameryka – miasto. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Wilkoszewska Krystyna. 2008. Wariacje na postmodernizm. Kraków: Universitas.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.