Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniach świata mediów

Andrzej Radomski

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.9.4.11

Artykuł prezentuje narzędzia i metody do badania nowych mediów. Autor opisuje programy stworzone przez nowy nurt w nauce zwany humanistyką cyfrową. Główną tezą jest stwierdzenie, że największym problemem współczesnego medioznawstwa jest badanie wielkich kolekcji danych – czyli big data. W artykule przedstawione nowe sposoby badania filmów na przykładzie analizy Gwiezdnych wojen. Główną metodą interpretacji i prezentacji wyników badań była wizualizacja.

Tools and Methods of Digital Humanities in Media Studies

The article presents the tools and methods for the study of new media. The author describes the programs created by the new trend in science called digital humanities. The main thesis is that the biggest problem of the contemporary media studies is the study of the great collection of data – which is the big date. In the article presented new ways to study films on the example of analysis of Star Wars. The main method of interpretation and presentation of research results was the visualization.


Słowa kluczowe


humanistyka cyfrowa, nowe media, filmy, Gwiezdne wojny, wizualizacja, digital humanities, new media, films, Star Wars, visualization

Bibliografia


Biecek Przemysław. 2016. Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Warszawa: Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl.

Cox Michael, D. Ellsworth, 1997. Managing Big Data for Scientific Visualization. New York: ACM Siggraph.

Cohen Rosenzweig D. 2006. Digital history. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Domańska Ewa. 2012. Historia egzystencjalna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gere Cecil. 2002. Digital Culture. Chicago: University of Chicago Press.

Martz Nathan, J. Warren. 2015. Big Data. New York: Manning Publication.

Manovich Lev. 2012. How to Follow Software Users. http://manovich.net/content/04-projects/075-how-to-follow-software-users/72_article_2012.pdf [dostęp: 2017].

Marr Bernard. 2016. Big Data in Practice. London: Kogan Page.

Mattelart Ammand. 2004. Społeczeństwo informacji. Kraków: Universitas.

Mayer-Schonberger Victor, K. Cukier. 2013. Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MTBizness.

Osińska Veslava. 2016. Wizualizacja informacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Radomski Andrzej. 2015. Humanistyka w świecie Informacjonalizmu. Lublin: Wydawnictwo e-naukowiec.

Radomski Andrzej, R. Bomba (2013). Zwrot cyfrowy w humanistyce. Lublin: Wydawnictwo e-naukowiec.

Tabakow Marta, J. Korczak, B. Franczyk. 2014. „Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne”. Informatyka Ekonomiczna nr 1(31). 138–153.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.