Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej

Paweł Graf

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.10.2.13

Artykuł podejmuje problematykę teorii powieści w oparciu o rozwiązania artystyczne proponowane przez futurystów. Analizuje nowatorskie techniki prozatorskie artystów Nowej Sztuki, zderzając je z ówczesnymi i aktualnymi prądami filozoficznymi. Pokazuje, że proza B. Jasieńskiego, A. Wata, A. Sterna i innych futurystów jest wciąż ważnym doświadczeniem literackiej i literaturoznawczej samoświadomości.

The novel changes the skin. About the futuristic prose

The article undertakes the problems of novel theory based on artistic solutions proposed by futurists. It analyzes the innovative prose techniques of Nowa Sztuka (New Arts) artists, clashing them with contemporary and current philosophical trends. It shows that the prose of B. Jasieński, A. Wat, A. Stern and other futurists is still an important experience of the literary and literature-scientific self-consciousness.


Słowa kluczowe


futuryzm, teoria powieści, Aleksander Wat, Bruno Jasieński, Anatol Stern, Stefan K. Gacki, teoria interpretacji, futurism, novel theory, theory of interpretation

Bibliografia


Berleant A. 2011. Wrażliwość i zmysły. S. Stankiewicz (przeł.). Kraków.

Blanchot M. 2016. Przestrzeń literacka. T. Falkowski (przeł.). Warszawa.

Boccioni U., Carra C.D., Russolo L., Balla G., Severini G.. [1910]. 2007. Malarstwo futurystyczne. Manifest techniczny. https://rewolta.wordpress.com/2007/08/23/umberto-boccionicarlo-d-carra-luigi-russolo-giacomo-balla-gino-severini-malarstwo-futurystyczne-manifest-techniczny/ (dostęp: 13.06.2017).

Gacki S.K. 1924. „Anarchista (część 1 i 2 opowieści detektywnej)”. Almanach Nowej Sztuki nr 2. 30–32.

Gacki S.K. 1971. Rozmyślania. New York.

Graf P. 2016. Proza Tytusa Czyżewskiego. Między futuryzmem a teorią prozy. W Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim. D. Wasilewska (red.). Kraków. 177–194.

Graf P. 2018. Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach. Poznań.

„Jeanne Paquin – pierwsza projektantka ze swym domem mody”. 2015. http://o-historii.pl/jeanne-paquin-pierwsza-projektantka-ze-swym-domem-mody/ (dostęp: 13.06.2017).

Jasieński B. 1961. Człowiek zmienia skórę. J. Brzęczkowski (przeł.). Warszawa.

Jasieński B. 2005a. Nogi Izoldy Morgan. Warszawa.

Jasieński B. 2005b. Palę Paryż. Warszawa.

Jasieński B. 1972. Utwory poetyckie. Manifesty. Szkice. E. Balcerzan (oprac.). Wrocław.

Kassner R. 2013. Liczba i oblicze. S. Leśniak (przeł.). Gdańsk.

Migasiński J. 2006. „Przyczynek do zarysu francuskiej fenomenologii pamięci. Trzy przykłady”. Fenomenologia nr 4. 89–106.

Papini G. 1933. Arcydzieła literatury. W Gog. A. Brzozowska (przeł.). Kraków. 15–17.

Papini J. [Giovanni]. 1921. Tragedie powszechne. W. Rzymowski (przeł.). Warszawa.

SL. 2010. „Król mody Paul Poiret”. http://kobieta.gazeta.pl/follow/1,153346,8606871,krol-mody-paul-poiret.html (dostęp: 13.06.2017).

Stern A. 1933. Namiętny pielgrzym. Warszawa.

Stern A. 1986. Wiersze zebrane, t. 1. A.K. Waśkiewicz (oprac.). Kraków.

Szkłowski W. 1986. „Zoo albo listy nie o miłości”. Literatura na Świecie nr 8. 186–280.

Wat A. 1993. Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści. Warszawa.

Wat A. 1972. Exsposé [do Nóg Izoldy Morgan]. W Utwory poetyckie, manifesty, szkice. E. Balcerzan (oprac.). Kraków. 217–223.

Wat A. 1922. „Powieść”. Nowa Sztuka nr 2. 17–21.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.