O niepełnosprawności: definicje

Autorki i autorzy

Abstrakt


10.24917/20837275.10.1.2

Celem niniejszego numeru specjalnego jest zaprezentowanie różnorodności stu­diów o niepełnosprawności. Szczególnie zaakcentowana została podmiotowa obec-ność osób z niepełnosprawnościami oraz ich sojuszniczek i sojuszników repre­zentujących środowiska naukowe, jak również szeroko rozumiane środowiska aktywistyczne w dyskusji na temat niepełnosprawności. Chcąc zainicjować pogłę­bioną interdyscyplinarną i międzysektorową debatę na temat niepełnosprawno­ści w kontekście kulturowym i społecznym, zaprosiłyśmy do współpracy badaczki i badaczy oraz aktywistki i aktywistów zajmujących się disability studies w ramach swoich dyscyplin (nauki humanistyczne i społeczne), mających doświadczenie, za­równo z tradycjami badawczymi wywiedzionymi z brytyjskich i amerykańskich disability studies, jak też posiadających doświadczenie aktywistyczne i osobiste z niepełnosprawnością.

Zaproszeni przez nas do współpracy członkinie i członkowie środowiska osób z niepełnosprawnościami mieli za zadanie zdefiniować hasła i terminy kluczowe dla debaty o niepełnosprawności, m.in. aktywizm, diagnoza, dyskryminacja, samo-wystarczalność czy (współ)zależność. Możliwe było też zaproponowanie własnego terminu. Oto ich odpowiedzi.

Słowa kluczowe


nieopełnosprawność

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.