(Anty)bohaterowie? Niepełnosprawność w wybranych utworach powojennej prozy serbskiej

Alicja Fidowicz

Abstrakt


10.24917/20837275.10.1.11

Autorka analizuje wybrane dzieła trzech autorów serbskich: Ivo Andricia (Most na Drinie), Miodraga Bulatovicia (Czerwony kogut leci wprost do nieba) i Danila Kiša (Ogród, popiół). Jej celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące kategorii antybohatera w kontekście studiów nad niepełnosprawnością (disability studies). Autorka zwraca uwagę na podobieństwa w przedstawianiu niepełnosprawności w powojennej prozie serbskiej, jednocześnie wskazując na konieczność powiązania studiów nad niepełnosprawnością z innymi perspek­tywami badawczymi.

(Anti)protagonists? Disability in the postwar Serbian proseThe Author made an attempt to the analysis of chosen works written by three Serbian writers: Ivo Andrić (The Bridge on the Drina), Miodrag Bulatović (The Red Rooster Flies Heavenwards) and Danilo Kiš (Garden, Ashes). Her purpose is to answer the question which is focused on the category of the antiprotagonist in the context of the disability studies. The Author is focused on the similarities in representations of the disability in the postwar Serbian prose. She shows also the necesserity of the connection between the disability studies and other research perspectives.


Słowa kluczowe


Jugosławia; krytyka feministyczna; literatura serbska; niepełnosprawność; szaleństwo; disability; feminist criticism; madness; Serbian literature; Yugoslavia

Bibliografia


Al-Aoufi H., Al-Zyoud N., Shahminan N. 2012. “Islam and the cultural conceptualisation of disability”. International Journal of Adolescence and Youth nr 4(17). 205–219.

Andrić I. 1985. Most na Drinie. H. Kalita (przeł.). Warszawa.

Bulatović M. 1979. Czerwony kogut leci wprost do nieba. M. Krukowska (przeł.). Warszawa.

Coleman L.M. 2006. Stigma. W The Disability Studies Reader. L.J. Davis (red). New York.

Dybel P. 2006. „Histeria – «inny język» kobiecości?”. Teksty Drugie nr 6(102), 123–136.

Garland-Thompson R. 2004. Integrating Disability. Transforming Feminist Theory. W Gendering Disability. B.G. Smith, B. Hutchison (red.), New Brunswick–New Jersey–London.

Ghaly M.M. 2008. “Physical and Spiritual Treatment of Disability in Islam: Perspectives of Early and Modern Jurists”. Journal of Religion, Disability & Health nr 2(12). 105–143.

Hańderek J. 2017. „Niepełnosprawność?”. Fragile nr 1(35). 14–22.

Januszkiewicz M. 2010. “W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury”. Teksty Drugie nr 3(123). 60–78.

Jerzakowska M. 2007. „Natura stworzyła jedną płeć do panowania, a drugą do podległości. Miejsce kobiety w serbskiej tradycyjnej rodzinie na podstawie wybranych przykładów ustnej lirycznej twórczości ludowej”. Balkan United nr 1. 2–7.

Jurišić Š. 2004. Na tragu Ive Andrića: knjige i odjeci. Split.

Kiš D. 1967. Ogród, popiół. D. Ćirlić-Straszyńska (przeł.). Warszawa.

Koch M. 2007. Kiedy dojrzejemy jako kultura. Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku. Wrocław.

Lis-Wielgosz I. 2013. O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji. Poznań.

Milošević J. 2015. „Predstavljanje osoba sa invaliditetom u književnosti, stripu i filmu”. CM. Communication and Media Journal nr 34. 97–120.

Muca K. 2017. „Odkrywanie niepełnosprawności. Z Lennardem J. Davisem rozmawia Klaudia Muca”. Fragile nr 1(35). 65–75.

Radovanov Matarić M.N. 2013. “Danilo Kiš Revisited”. Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies nr 1–2(27). 85–92.

O’Brien J. 2009. Encyclopedia of Gender and Society. Seattle.

Rapacka J. 1993. Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Warszawa.

Rąbkowska E. 2016. „Śmieciowe” zwierzęta (trash animals) i „dzieci śmieci”. Relacje dziecka i zwierzęcia w literaturze dla dzieci i młodzieży. W Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. A. Mik, P. Pokora, M. Skowera (red.). Warszawa. 31–51.

Skorczewski M. 2013. „Kosowo, mit kosowski i jego recepcja”. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej nr 48. 283–292.

Strategija unapređenija položaja osoba sa invalidetom u Republici Srbiji. 2007. Službeni glasnik Republike Srbije. Beograd.

Showalter E. 1997. „Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej”. K. Kujawska-Courtney, W. Ostrowski (przeł.). Teksty Drugie nr 4(46). 147–167.

Slipp S. 1993. The Freudian Mystique: Freud, Women and Feminism. New York.

Thayer J.H. 2007. Greek-English Lexicon of the New Testament. [b.m.w.].

Thomas C. 2007. Sociologies of Disability and Illness. New York.

Wierzbicki J. 1992. Pożegnanie z Jugosławią. Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.