Głos prekursora heavymetalowego brzmienia... O autobiografii "Iron man". "Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath" Tony’ego Iommiego

Jakub Kosek

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.10.3.8

W artykule dokonano omówienia wybranych aspektów autobiografii jednego z prekursorów heavy metalu Tony’ego Iommiego. Tekst Iron man. Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath rozpatrzony został w kontekście m.in. kategorii pamięci autobiograficznej. Szczególną uwagę zwrócono na bohaterów narracji oraz wydarzenia specyficzne i przełomowe w życiu artysty.

The voice of the precursor of heavy metal sound. About the Tony Iommi’s autobiography "Iron man". "My journey through heaven and hell with Black Sabbath"

This article focuses on the some aspects of the autobiography of heavy metal music precursor Tony Iommi. Text Iron man. My journey through the sky and hell with Black Sabbath was considered in the context of category of autobiographical memory. Special attention was paid to the main characters of narrative and to the specific and crucial events of the artist’s life.


Słowa kluczowe


Metal Music Studies, kultura rocka, kultura metalu, Tony Iommi, autobiografia, rock culture, metal culture

Bibliografia


Foucault Michel. 1993. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. T. Komendant (przeł.). Warszawa.

Frith Simon. 2011. Sceniczne Rytuały. O wartości muzyki popularnej. M. Król (przeł.). Kraków.

Iommi Tony, Lammers T.J. 2013. Iron man. Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath. M. Mejs (przeł.). Poznań.

Jeziński Marek. 2014. Mitologie muzyki popularnej. Toruń.

Kosek Jakub. 2016a. O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy’ego Osbourne’a). W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 2. Toruń.

Kosek Jakub. 2016b. Skazany na rocka. Rola muzyki w życiu Iana Kilmistera na podstawie narracji autobiograficznej „Biała gorączka”. W Człowiek i medium. Terapia – Rozwój – (Auto) narracja. A. Ogonowskiej (red.). Kraków.

Maruszewski Tomasz. 2005. Pamięć autobiograficzna. Gdańsk.

Sturrock John. 2009. Nowy wzorzec autobiografii. W Autobiografia. M. Czermińska (red.) Gdańsk.

Netografia

http://www.antyradio.pl/ [dostęp: 20.08.2017].

http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/black-sabbaths-tony-iommi-reveals-11726966 [dostęp: 20.08.2017].

http://www.joelgausten.com/2016/03/a-runaway-looks-back-lita-ford-on-her.html [dostęp: 20.08.2017].

http://www.magazyngitarzysta.pl/ludzie/wywiady/13555-tony-iommi-black-sabbath.html [dostęp: 20.08.2017].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.