Odniesienia biblijne w twórczości polskich zespołów metalowych

Krzysztof Socha

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.10.3.11

Jednym z czynników, które przez wieki kształtowały kulturę Zachodu, jest tradycja judeochrześcijańskaoparta o Biblię. Motywy, cytaty i symbole zaczerpnięte z kart Biblii przenikałydo języków europejskich i oddziaływały, zarówno na kulturę wysoką, jak i popularną.Inspiracji biblijnych po wielokroć można doszukać się także w muzyce metalowej. Pracaniniejsza jest próbą krótkiego scharakteryzowania co oryginalniejszych motywów biblijnychpojawiających się w tekstach zespołów metalowych, zwracając jednocześnie uwagę naniewielkie dotychczas zainteresowanie tym aspektem tradycji biblijnej w opracowaniachnaukowych.

Biblical references in the work of Polish metal bands

One of the many factors which has been creating the west culture is the Judeo-Christiantradition based on the Bible. Motives, quotations and symbols that are coming from the Biblehave been permeating to the European languages as well as they have influenced both thehigh culture and the popular culture. Moreover, the biblical inspirations can be found in metalmusic as well. The underlying paper constitutes an attempt of brief characterization when itcomes to more original biblical motives that are constantly appearing in the lyrics of metalbands, simultaneously, it emphasizes a slight current interest of this biblical aspect in thescientific researches.


Słowa kluczowe


rock, metal, Biblia, tradycja biblijna, tradycja judeochrześcijańska, rock music, metal music, Holy Bible, biblical tradition, Judeo-Christian tradition

Bibliografia


Bocian Martin. 1995. Leksykon postaci biblijnych. J. Zychowicz (przeł.). Kraków.

Darski Adam Nergal. 2012. Spowiedź heretyka: sacrum profanum. Warszawa.

Hoffman Beata. 2001. Rock a przemiany kulturowe końca XX wieku. Warszawa.

Kopaliński Władysław. 2012. Wstęp. W Słownik symboli. W. Kopaliński (oprac.). Warszawa.

Majdańska Urszula. 2006. Metaforyka w tekstach rocka gotyckiego i muzyki okołogotyckiej. Męcina Mała.

Nowak Antoni J. 2000. Satanizm. W Satanizm. Rock. Narkomania. Seks. A.J. Nowak (red.). Lublin: 15–80.

Piasta Krystian P. 2000. Elementy demoniczne w muzyce rockowej na podstawie literatury polskiej i zagranicznej. W Satanizm. Rock. Narkomania. Seks. A.J. Nowak (red.). Lublin: 83–214.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1990. Poznań.

Sellier Philippe. 2012. Biblia w kulturze zachodu. E. Burska (przeł.). Warszawa.

Smołka Tomasz. 2003. Inwazja decybeli, czyli muzyka rockowa i okolice. Tychy.

Socha Krzysztof. 2011. „Dużo jest kretyństwa na świecie. Trzy pytania do Bogusza Rutkiewicza”. Outro nr 2(22). 10–11.

Starowieyski Marek. 2015. Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej. Kraków.

Swanston Roderick. 2005. Muzyka, Biblia w muzyce. W Słownik hermeneutyki biblijnej. R. Coggins (red.). B. Widła (przeł.). Warszawa. 597–602.

Światowa encyklopedia filmu religijnego. 2007. M. Lis, A. Garbicz (red.). Kraków.

Waters Scott. 2012. Otrzymałem zupełnie nowe życie! W Biblia metalowca, oprac. J. Jonsson, R. Ukesson, [b.m.]. 66–69.

Wiśniewski Bartosz. 2001. Belial. Próba rekonstrukcji postaci przeciwnika Boga w Starym Testamencie i apokryfach. W Antropologia religii. Wybór esejów. A. Sołtysiak (red.). T. 2. Warszawa. 93–104.

Zwoliński Andrzej. 2004. Dźwięk w relacjach społecznych. Kraków.

Dyskografia

TM2,3. 1997. Przyjdź!. Metal Mind Production.

Anastasis. 2003. Anastasis. Sony Music.

Anastasis. 2005. Jutro. Sony Music.

Anastasis. 2014. 2014.[wydany samodzielnie].

Behemoth. 2009. Evangelion. Nuclear Blast.

Behemoth. 2014. The Satanist, Nuclear Blast.

Behemoth. 2002. Zos Kia Cultus. Avantgarde Music

Dragon. 1989. Horda Goga, Metal Master Records.

Frontside. 2006. Absolutus, Mystic Productions.

Frontside. 2002. I odpuść nam nasze winy. Mystic Production.

Frontside. 2001. Nasze jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Metal Mind Production.

Frontisde. 2008. Teoria konspiracji. Mystic Production.

Frontside. 2004. Zmierzch bogów. Pierwszy krok do mentalnej rewolucji. Mystic Production.

Illuminandi. 2006. Illumina Tenebras Meas. Bombworks Records.

Illuminandi. 2010. In via. Ars Mundi.

Kat. 1986. 666, Polmark.

Kat. 1992. Bastard. Megaton.

Kat. 1988. Oddech wymarłych światów. Polton.

Kat. 1996. Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach. Silverton.

Kat & Roman Kostrzewski. 2011. Biało-czarna. Mystic Production.

Pneuma. 2001. Berakha. A.P. Catholica.

Turbo. 1986. Kawaleria Szatana. Pronit.

Vader. 1995. De Profundis. Croon Records.

Vader. 2000. Litany. Metal Blade Records.

Vader. 2002. Revelations. Metal Blade Records.

Vader. 1992. The Ultimate Incantation. Earache Records.

Vader. 2014. Tibi et Igni. Nuclear Blast.

Netografia

www.metal-archives.com [dostęp: 20.11.2017].

www.tekstowo.pl [dostęp: 20.11.2017].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.