Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Rocznik „Studia de Cultura” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej; poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii. Kolejne wydania skupiają się m.in. na zagadnieniach fotografii, praktykach adaptacji kulturowej, na zjawiskach z pogranicza kultury i jej metodologiach badawczych.

ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432


Baner

Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu"


Okładka


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.