No 17

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII

Spis treści

The Anti-Nationalism of Young Communists in Poland after WW2 PDF
Katarzyna Bielińska-Kowalewska
Październik w perspektywie lokalnej. Liga Kobiet w powiecie wolsztyńskim 1956–1966 PDF
Paulina Berlińska-Wojtas
Marksizm a abstrakcja jednostki ludzkiej: Adam Schaff oczami Ewalda Iljenkowa PDF
Monika Woźniak
Od ruchu fabrycznego do biurokratycznej neutralizacji Walka o rady robotnicze w Polsce w latach 1956–1958 PDF
Paweł Szelegieniec
Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego. Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej PDF
Renata Śliwa
Realizm polityczny i imponderabilia. Józef Piłsudski i jego pojmowanie polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej PDF
Marek Kornat
Rosja wobec pozimnowojennego ładu międzynarodowego PDF
Stanisław Bieleń
Russia in Syria. The Previous History and Present Concerns PDF
Andrej Kreutz
Tożsamość narodowa jako czynnik kształtujący relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi PDF
Danuta Kabat-Rudnicka
Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii… Europejskiej na przykładzie autonomicznych agencji regulacyjnych PDF
Natalia Kohtamäki
Paul Kagame – biografia polityczna i realizowany model przywództwa PDF
Joanna Bar
Amerykańsko-radzieckie wymiany koszykarskie… jako przypadek z pogranicza pozytywnej i negatywnej dyplomacji sportowej PDF
Michał Marcin Kobierecki
Recenzje: Bronisław Geremek, Skuteczność i racja stanu. Z teki Ministra Spraw Zagranicznych RP, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016 PDF
Radosław Cybulski


ISSN: 2081-3333