Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu"

Spis treści

Od Redakcji

Edukacja filmowa: geneza i rozwój badań nad zastosowaniami filmu w praktykach edukacyjnych PDF
  3-7

Rozprawy i studia

"Miejsce urodzenia" Pawła Łozińskiego jako mnemotopos PDF
Magdalena Roszczynialska 8-19
Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a) PDF
Jakub Kosek 20-31
Filmy promujące wystawy czasowe – między marketingiem a edukacją kulturalną PDF
Agnieszka Słaby 32-43
Film jako produkt marketingowy − studium dwóch przypadków PDF
Anna Wywioł 44-53
Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat PDF
Anna Ślósarz 54-84
W poszukiwaniu sensu zdarzeń za pośrednictwem świata filmu z perspektywy poznawczo-narracyjnej PDF
Urszula Woźniak 85-93
Filmoterapia i fototerapia – filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym. Możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego PDF
Mariusz Makowski 94-105
Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej” PDF
Agnieszka Ogonowska 106-116
Psychologiczna praca z filmem "W głowie się nie mieści" ("Inside Out") PDF
Michał Brol, Agnieszka Skorupa 117-130
Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego – na przykładzie "Siły kobiet" w reżyserii JR PDF
Magdalena Stoch 131-140
Film jako komunikat w terapii logopedycznej PDF
Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo 141-150
Rola nagrań wideo w badaniu ontogenezy mowy w środowisku mono- i bilingwalnym PDF
Anna Nallur 151-161
Film w nauczaniu języka polskiego jako obcego PDF
Maria Szumera 162-171

Dyskusje

Film w praktykach społecznych (dyskusja redakcyjna) PDF
Agnieszka Ogonowska 172-192

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2–3.03.2017 PDF
Jakub Kosek 193-196

Recenzje

Małgorzata Kozubek, "Filmoterapia", Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016, ss. 342 PDF
Mariusz Makowski 197-201

Contents

Spis treści w języku angielskim PDF
  204-205

Kolegium Recenzentów

Kolegium Recenzentów za lata 2010-2017 PDF
  206

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.