Studia de Cultura II

Spis treści

Od Redaktorów PDF
Agnieszka Ogonowska 3-5

Fotografia – metody badania i interpretacji

„Trzeci sens” – pomiędzy potencją znaczenia a teorią interpretacji PDF
Rafał Koschany 6-14
Foto-teksty? W poszukiwaniu narzędzia analizy współczesnej artystycznej fotografi i dokumentalnej PDF
Marianna Michałowska 15-26
Kairos fotografii – moment i wartość PDF
Joanna Spalińska-Mazur 27-37
Informacja, interpretacja czy ideologizacja? Katastrofa pod Smoleńskiem na fotografiach dziennikarskich PDF
Magdalena Mateja 38-48

Fotografia w badaniach społecznych, etnograficznych, antropologicznych i historycznych

Wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych do pomiaru emocji na podstawie badania fotografii PDF
Rafał Wawer, Monika Wawer 49-57
Wykorzystanie fotografi i we współczesnych badaniach folklorystycznych PDF
Janina Hajduk-Nijakowska 58-66
Projekt "Świat. Fotografi e dzieci z Jasionki i Krzywej" jako tekst zmącony PDF
Magdalena Roszczynialska 67-80
Krótko o historii fotografii wojennej ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Zeppelinów w Friedrichshafen z okresu I wojny światowej PDF
Magdalena Berkowicz 81-85
Współczesny świat w obiektywie Marcina Maciejowskiego: realizm medialny PDF
Agnieszka Ogonowska 86-95
Fotografik w kostnicy – o ukazaniu osoby zmarłej w sztuce współczesnej PDF
Anna Milczanowska 96-102

Fotografia a film

Fotografia i jej filmowe reprezentacje PDF
Bogusław Skowronek 103-112
Plakat filmowy jako forma komunikacji marketingowej PDF
Aleksandra Smyczyńska 113-125


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.