Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka"

Spis treści

Od Redaktora

Od Redaktora PDF
  3-3

Rozprawy i studia

O nowy kształt edukacji akademickiej w kontekście kultury cyfrowej PDF
Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska 4-13
Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej PDF
Agnieszka Ogonowska 14-26
Rzeczywistość nie istnieje…? Media i nowoczesne technologie w społeczeństwie przyszłości na przykładzie serialu "Black Mirror" PDF
Grzegorz Wójcik 27-36
Fotografia cyfrowa jako źródło poznania PDF
Mariusz Makowski 37-48
Praca artystów w kulturze uczestnictwa PDF
Katarzyna Kopeć 49-59
"Public lending right" jako narzędzie wspierania twórczości narodowej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne PDF
Aleksandra Bagieńska-Masiota 60-70
Kultura rocka a przestrzeń Internetu PDF
Jakub Kosek 71-84
Tożsamość w narracjach internetowych PDF
Urszula Woźniak 85-99
E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek PDF
Mateusz Nizianty, Anna Piechota 100-116
Literatura postelektroniczna? Od literatury elektronicznej do kartki papieru, czyli podróż powrotna, z bagażem nowych doświadczeń PDF
Mikołaj Spodaryk 117-129
Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki. Wprowadzenie PDF
Magdalena Stoch 130-140
Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji PDF
Anna Ślósarz 141-157

Recenzje

Literackie wizerunki Cyganów w literaturze polskiej i rosyjskiej PDF
Piotr Borek 158-161
Tarnowskie studia romologiczne PDF
Klaudia Smaza 162-165

Dyskusje

Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 3.12.2014 PDF
Agnieszka Ogonowska, Bolesław Faron, Wojciech Ligęza, Krystyna Latawiec, Bogusław Gryszkiewicz, Rafał Solewski 166-181
Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 21.01.2016 PDF
Agnieszka Ogonowska, Joanna Kisielowa, Marian Kisiel, Wojciech Ligęza, Rafał Solewski, Bolesław Faron, Bogusław Gryszkiewicz 182-205

Wywiady i rozmowy

Humanista powinien dawać świadectwo… Z profesorem Bolesławem Faronem rozmawia Wiesław Łuka PDF
Bolesław Faron, Wiesław Łuka 206-217

Contents

Contents PDF
  220-221

Kolegium Recenzentów

Kolegium Recenzentów za lata 2010-2016 PDF
  222

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.