Studia de Cultura 9(4)

Spis treści

Słowo od Redaktor Naczelnej PDF
Agnieszka Ogonowska 3-3
Od Redaktorów PDF
Ilona Copik, Barbara Kita, Bogusław Skowronek 4-5

Rozprawy i studia

Topografie krajobrazu filmowego PDF
Ilona Copik 6-18
Miasto niekończącej się tułaczki. Pejzaż Los Angeles w twórczości filmowej Michaela Manna PDF
Wojciech Sitek 19-29
Terytorium rezu. Symbolika oraz kulturowe konteksty krajobrazu indiańskiego rezerwatu we współczesnym północnoamerykańskim kinie i komiksie PDF
Magdalena Kempna-Pieniążek 30-38
Przestrzeń danych: między projektowaniem informacji a manipulacją. Analiza specyfiki przekazów infograficznych na przykładzie portalu Visualizing Palestine PDF
Anna Maj 39-52
Okna pamięci – filmowy krajobraz nostalgiczny PDF
Karolina Kostyra 53-61
Mobilne pejzaże. Miasto w ruchu czy ruch w mieście? PDF
Marianna Michałowska 62-77
Pejzaże w mediach Chrisa Markera PDF
Barbara Kita 78-85
Otwarty projekt modernizmu. "New Modernist Studies" w perspektywie badań nad filmem PDF
Miłosz Stelmach 86-94
Realność i wirtualność jako przedmiot badań nad obrazami cyfrowymi PDF
Karina Banaszkiewicz 95-103
Wątki futurystyczne i cyberpunkowe w wybranych telewizyjnych produkcjach popkultury w kontekście retoryczno-językoznawczej analizy utworu audiowizualnego PDF
Rafał Jakiel 104-115
Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniach świata mediów PDF
Andrzej Radomski 116-127

Recenzje

Ewa Fiuk, "Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie. Kino Toma Tykwera" (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016, ss. 289) PDF
Patrycja Włodek 128-129
Agnieszka Kula, "Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne" (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 317) PDF
Bogusław Skowronek 130-132
Świat hybryd, sztuka hybrydyzacji, hybrydyczny ja PDF
Barbara Kita 133-137

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji „Kicz w kulturach mediów” (Katowice, 15–16 listopada 2017) PDF
Ilona Copik 138-143
Contents PDF
  146-147
Kolegium Recenzentów za lata 2010-2017 PDF
  148

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.