Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową"

Spis treści

Od Redaktora

Od Redaktora PDF
  4-5
Słowo od Redaktor Naczelnej PDF
Agnieszka Ogonowska 3-3

Rozprawy i studia

"Metal Studies" – historia powstania i przegląd badań PDF
Anna Baka 6-18
Cechy osobowości a preferencja muzyki metalowej – wstępna metaanaliza dotychczasowych badań PDF
Joanna Pluta 19-33
Ciała dyscyplinowane czy podmioty transgresywne? Somatoestetyka fikcyjnych zespołów death- i blackmetalowych PDF
Konrad Sierzputowski 34-46
Przekaz zawarty w twórczości zespołu Aria (Ария) w kontekście badań nad współczesną kulturą rosyjską PDF
Wiktor Werner 47-61
Synchroniczne alter ego. Podwojenie i alternatywność w twórczości Neurosis i Tribes of Neurot PDF
Andrzej Juszczyk 62-71
The poet who failed his best play? Podmiot mówiący w utworach zespołu Nightwish wobec paradygmatu romantycznego PDF
Anna Svetlova 72-87
Metalowa suita wobec zmierzchu cywilizacji (Bathory "Twilight Of The Gods") PDF
Bartosz Małczyński 88-94
Głos prekursora heavymetalowego brzmienia... O autobiografii "Iron man". "Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath" Tony’ego Iommiego PDF
Jakub Kosek 95-107
Od undergroundu do mainstreamu – rozwój polskiego black metalu w XXI wieku PDF
Filip Polakowski 108-116
Metal w cieniu kwitnącej wiśni. Specyfika i przemiany gatunku na gruncie japońskim PDF
Agnieszka Kiejziewicz 117-126
Odniesienia biblijne w twórczości polskich zespołów metalowych PDF
Krzysztof Socha 127-140
Djent – cyfrowa neomoderna metalu? PDF
Andrzej Mądro 141-155
Metal-morfozy. O języku dziennikarstwa metalowego w miesięczniku „Rock’N’Roll” w latach 1990–1991 PDF
Tomasz Florczyk 156-164
Wielowarstwowość pokładów muzyki hardrockowej/heavymetalowej w zasobach „Tylko Rocka” PDF
Artur Mariusz Trudzik 165-175

Sprawozdania

Sprawozdanie z III edycji konferencji naukowej zorganizowanej w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora "Media w teatrze/teatr w mediach", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 7.12.2018 PDF
Jakub Kosek 176
Contents PDF
  179-180
Kolegium Recenzentów za lata 2010-2018 PDF
  181

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.