Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników"

Spis treści

Od Redaktora

Słowo od Redaktora PDF
  3-4

Rozprawy i studia

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników PDF
Agnieszka Ogonowska 5-18
Cyberpsychologia czy psychologia cybernetyki? PDF
Mariusz Hubert Kupniewski 19-26
Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii klinicznej PDF
Łucja Cyranek 27-39
Problematyczne używanie internetu a cechy osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy użytkowników sieci PDF
Anita Gałuszka, Eryka Probierz 40-50
Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży PDF
Roman Solecki 51-63
Etyczne aspekty prowadzenia terapii online: analiza wybranych stron internetowych PDF
Patrycja Rudnicka, Anna Pindych, Eryka Probierz 64-73
Selfie w medialnych digitalnych platformach - ukierunkowanie komunikacji marketingowej PDF
Katarína Fichnová, Łukasz P. Wojciechowski 74-91
Fenomen ruchu antyszczepionkowego w cyberprzestrzeni, czyli fake news i postprawda na usługach hipotezy Andrew Wakefielda PDF
Agnieszka Demczuk 92-113
Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych PDF
Alicja Waszkiewicz-Raviv, Justyna Jasiewicz, Anna Jupowicz-Ginalska 114-124
Rozwój językowy dziecka a b-learning PDF
Joanna Jatkowska 125-140

Recenzje

Zdrapywanie pastelowej farby PDF
Marcin Adamczak 141-143
Raptularz krytyczny PDF
Bolesław Faron 144-147
Contents PDF
  150-151
Kolegium Recenzentów za lata 2010-2018 PDF
  152

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.