Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych"

Spis treści

Wstęp

Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek PDF
Agnieszka Ogonowska, Magdalena Stoch, Agnieszka Walecka-Rynduch 3-4

Rozprawy i studia

Postprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytej PDF
Mirosław Lakomy 5-14
Dyskurs "fake newsa" PDF
Marek Palczewski 15-31
Včasná diagnostika "fake news" PDF
Elena Petrová 32-36
O języku politycznej manipulacji i jej konsekwencjach – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović PDF
Agnieszka Jasińska 37-48
# hashtag – element dyskusji w mediach społecznościowych PDF
Kamil Mazurek 49-65
Krytyczna analiza przekazów medialnych w czasach postprawdy – podstawowe definicje i rekomendacje PDF
Magdalena Stoch 66-76
Kompetencje audiowizualne dzieci postulowane przez przekaz a poziom i zakres jego rozumienia PDF
Agnieszka Ogonowska 77-89
Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. "Botoks" PDF
Klaudia Cymanow-Sosin, Marcin Ciechanowski, Tomasz Podlewski 90-100
Postprawda jako narzędzie konstruowania rzeczywistości: przykład Amber Gold PDF
Monika Bogacz, Marek Pieniążek 101-113
Polityki reprezentacji społecznych więzi. "Pianista": cenzura i przekłady PDF
Anna Ślósarz 114-136

Sprawozdania

Sprawozdanie z prezentacji książki "Die vergessene Grenze. Eine deutsch-polnische Spurensuche von Oberschlesien bis zur Ostsee" ("Zapomniana granica. Polsko-niemiecka podróż w poszukiwaniu śladów od Górnego Śląska po Bałtyk") PDF
Aleksandra Wągrodzka 137-138
Contents PDF
  141
Kolegium Recenzentów - 2019 PDF
  142

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.