Autor - szczegóły

Kotwasińska, Agnieszka, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

  • Studia de Cultura 10(1) - Recenzje, Sprawozdania, Wywiady
    Chris Foss, Jonathan W. Gray, Zach Whalen (red.), Disability in Comic Books and Graphic Narratives, przedmowa: Rosemarie Garland-Thomson, Palgrave Macmillan 2016
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.