Autor - szczegóły

Baluch, Alicja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PolskaLicencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.