Autor - szczegóły

Mastalski, Arkadiusz Sylwester, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • Studia de Cultura V - W kręgu adaptacji - W stronę intermedialności
    Twórca hiphopowy jako artysta intermedialny: άοιδός, vates, performer
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.